1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Cuộn trang

1. Tôi [Em] đi tìm lại một mùa xuân Mùa [C] xuân xưa cũ qua [B7] mất rồi Mùa [Em] xuân đã rơi vào [B7] dĩ vãng Mà [C] xuân nay vẫn còn [B7] dư hương Tôi [Em] đi tìm lại một mùa xuân Gặp [C] nhau khi pháo vang [B7] cuối đường Tay [Em] khép áo xanh nhìn [B7] không nói Lạc [F#] hồn về cõi tiên nào [B7] đây 2. Tôi [Em] đi tìm lại một mùa xuân Sợ [C] khi tan biến bao [B7] kỷ niệm Sợ [Em] áo xanh phai màu [B7] năm tháng Sợ [C] xuân chưa hết mà [B7] đông sang Nên [Em] tôi tìm lại một mùa xuân Người [C] xưa không biết lạc [B7] phương nào Không [Em] biết khi xuân về trên [B7] áo Màu xanh năm đó còn [Em] xanh không ĐK: Ngày [E] xanh niên thiếu qua mất rồi Khi cuối [G#m] thu mùa đông [F#m] vẫn rơi Khi áo xanh đã vượt sông [A] dài Khi pháo [F#m] rơi dưới thuyền hoa [E] rồi Còn xuân [B7] này thương nhớ khôn [Em] nguôi 3. Tôi [Em] đi tìm lại một mùa xuân Dù [C] không mong đến chuyện [B7] tương phùng Dù [Em] tháng năm trôi vào xa [B7] vắng Và [C] xuân nay khác biệt [B7] xuân xưa Tôi [Em] đi tìm lại một mùa xuân Mùa [C] xuân năm đó chưa [B7] thấy lại Tôi [Em] vẫn đi trong chiều [B7] xuân tái Tìm để mà tìm như [Em] thế thôi

Video hướng dẫn