1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi đưa em sang sông

Nhật Ngân - Y Vũ
Nguồn: saigonocean.com