1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi hẹn ngày mai

Cuộn trang

1. Tôi đừng khóc nữa tôi buồn lắm [Em] em Vì dòng nước [Bm] mắt khơi sầu khổ [Em] thêm Tôi biết em sống âm [Am] thầm gọi [D] tên tôi giữa ưu [G] phiền Thức chờ trắng đêm từng [B7] đêm. 2. Cây còn có lá em còn có [Em] tôi Đừng gọi kiếp [B7] sống qua chiều nắng [Em] phai Tôi biết khi đã đi [Am] rồi dù [D] cho em khóc hay [G] cười Cũng [B7] đành cách nhau vì [Em] đời ĐK: Nhiều đêm tôi nghĩ xa [Em] xôi em ơi nếu có cuộc [G] đời Tình [E7] không xót sầu vời [Am] vợi đôi [C] mình đẹp nghĩa tương [G] lai [B7] Đừng nhìn đắm [D] đuối khi [B7] mình hai đứa hai [Em] nơi Cho [Am] người bước đi không [B7] ngại người về không đắng [Em] cay. 3. Trăng trời cũng có khi đầy lúc [Em] vơi Tình người cũng [B7] có khi buồn lúc [Em] vui Em hãy tin đến một [Am] ngày bình [D] yên trên nước non [G] này Cánh [B7] nhạn đón xuân họp [Em] bầy.

Video hướng dẫn