highlight chords
				                [Am]            [C]       
Một lầ n tôi nhìn thấy ai kia bỏ em tôi đã khóc 
    [G]                [Am]   
Nước m ắt rơi tôi tiếc thương cho cánh hoa tàn 
                         
Đồng cảm trái tim tôi giúp em bước qua buồn đau 
                      
Một tình yêu tôi đã trao em chẳng nghi ngờ 
 

                         
Giờ này tôi thầm trách tôi lúc xưa yêu mù quáng 
                    
Thương xót chi kẻ dối gian lúc cơ hàn 
                        
Người nỡ bỏ tôi quay bước đi đến bên giàu sang 
                        
Chợt nhận ra chẳng có ai khóc thương cho mình 
 

  [Am]            [C] 
Ông trời hỡi sao bất công quá 
     [G]           [Am] 
Kẻ chung tình toàn gặp niềm đau 
    [C]        [G]         [Am]      
Người g ian dối thấy trê n môi luôn mỉm cười . Tại sao ??? 
 

             
Ngày xưa em đau tôi khóc 
                 
Để bây giờ chẳng ai khóc tôi đau 
       [C]    [G]         [Em]     [Am]   
Người tình ơ i em gian dối có vui ngày sa u. Ai khóc ai ???? 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi khóc cho em

				                [Am]            [C]       
Một lầ n tôi nhìn thấy ai kia bỏ em tôi đã khóc 
    [G]                [Am]   
Nước m ắt rơi tôi tiếc thương cho cánh hoa tàn 
                         
Đồng cảm trái tim tôi giúp em bước qua buồn đau 
                      
Một tình yêu tôi đã trao em chẳng nghi ngờ 
 

                         
Giờ này tôi thầm trách tôi lúc xưa yêu mù quáng 
                    
Thương xót chi kẻ dối gian lúc cơ hàn 
                        
Người nỡ bỏ tôi quay bước đi đến bên giàu sang 
                        
Chợt nhận ra chẳng có ai khóc thương cho mình 
 

  [Am]            [C] 
Ông trời hỡi sao bất công quá 
     [G]           [Am] 
Kẻ chung tình toàn gặp niềm đau 
    [C]        [G]         [Am]      
Người g ian dối thấy trê n môi luôn mỉm cười . Tại sao ??? 
 

             
Ngày xưa em đau tôi khóc 
                 
Để bây giờ chẳng ai khóc tôi đau 
       [C]    [G]         [Em]     [Am]   
Người tình ơ i em gian dối có vui ngày sa u. Ai khóc ai ???? 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com