highlight chords
				                      
Dsus4: x x 0 2 3 3 
 

       
A C#m A [D] x2 
 

  [A]    
Nếu một ngày 
         
Bạn nhận ra mình 
  [D]      
Là một chú chim 
  [A]   
thì sao ... 
 

               [C#m]      
Tôi là chim 1 con chim to và rất dễ thương 
  [A]   [D]             [A]        
và tôi là chim tôi tung cánh bay đi khắp bốn phương 
                [C#m]             
hòa vào gió tôi rất thích được hòa mình vào với thiên nhiên 
      [D]                 [A]      
và chui vào rừng chuyện tôi thích đó là chuyện đương nhiên. 
  [A]                     
Và tôi là chim 1 con chim to và rất dễ thương 
  [E]      [D]            [A]        
và tôi là chim tôi cũng thích được mọi người tán dương 
[A]                      [E]     
bao con chim khác cũng đâu có (những con) nó to hơn tôi 
       [D]          [A] 
nhưng đâu có tồi, tôi đâu có tồi 
 

[A]                  [E]      
Chim tôi chim tôi chim tôi tung cánh bay khắp nơi 
       [D]        [A]     
niềm vui tôi mang sẽ luôn đậu ở trên môi 
                 [E]      
chim tôi chim tôi chim tôi sẽ bay đi khắp nơi 
     [D]       [A]                 
sẽ không dừng sẽ không ngừng sẽ không dừng đến muôn rừng 
 

[C#m]                      
Chim tôi Chim tôi Chim tôi Chim tôi Chim tôi 
   [D]                
Chim tôi Chim tôi Chim tôi Chim tôi 
            
Chim chim tôi Chim tôi 
[E]            
Chim chim tôi Chim tôi 
                  
Chim tôi tôi Chim tôi tôi Chim tôi 
[Bm]            
Này chim tôi Này chim tôi 
         [D]       
Này chim tôi Này chím tôi :D 
 

               [C#m]      
Tôi là chim 1 con chim to và rất dễ thương 
  [A]   [D]             [A]        
và tôi là chim tôi tung cánh bay đi khắp bốn phương 
                [C#m]             
hòa vào gió tôi rất thích được hòa mình vào với thiên nhiên 
      [D]                 [A]      
và chui vào rừng chuyện tôi thích đó là chuyện đương nhiên. 
  [A]                        
Và một ngày kia tôi đang bay, tôi gặp cô bướm xinh 
      [D]             [A]         
Và tôi chào cô, cô chào tôi, chúng tôi bay cùng với nhau 
                  [C#m]     
Rồi hôm đó chúng tôi bay, bay nhiều quá nên đau 
     [D]        [A]   
Chim tôi đau này bướm cô đau... 
 

   [A]                          
Chim tôi chim tôi chim tôi tôi tung cánh bay đi khắp nơi 
       [D]        [A]     
Niềm vui tôi mang sẽ luôn đậu ở trên môi 
   [A]                [C#m]     
Chim tôi chim tôi chim tôi tôi sẽ bay đi khắp nơi 
     [D]       [A]   
Sẽ không dừng, sẽ không ngừng 
 

[A]                    [E]        
Chim tôi chim tôi chim tôi tôi tung cánh bay đi khắp nơi 
       [D]        [A]     
Niềm vui tôi mang sẽ luôn đậu ở trên môi 
                   [C#m]     
Chim tôi chim tôi chim tôi tôi sẽ bay đi khắp nơi 
     [D]               [A]           
Sẽ không dừng (Sẽ không dừng) sẽ không ngừng ( đến muôn rừng) 
 

   
Yeah! 
 

        [C#m] 
Đó là cuộc đời 
    [Dsus4]     [A]         [C#m] 
của tôi , một chú chim , rất to và sẽ bay , 
    [Dsus4]       [A]   
sẽ bay mãi đến cuối chân trời, 
         
sẽ bay, sẽ bay... 
 

         
Chords by 123456vn 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi là chim

				                      
Dsus4: x x 0 2 3 3 
 

       
A C#m A [D] x2 
 

  [A]    
Nếu một ngày 
         
Bạn nhận ra mình 
  [D]      
Là một chú chim 
  [A]   
thì sao ... 
 

               [C#m]      
Tôi là chim 1 con chim to và rất dễ thương 
  [A]   [D]             [A]        
và tôi là chim tôi tung cánh bay đi khắp bốn phương 
                [C#m]             
hòa vào gió tôi rất thích được hòa mình vào với thiên nhiên 
      [D]                 [A]      
và chui vào rừng chuyện tôi thích đó là chuyện đương nhiên. 
  [A]                     
Và tôi là chim 1 con chim to và rất dễ thương 
  [E]      [D]            [A]        
và tôi là chim tôi cũng thích được mọi người tán dương 
[A]                      [E]     
bao con chim khác cũng đâu có (những con) nó to hơn tôi 
       [D]          [A] 
nhưng đâu có tồi, tôi đâu có tồi 
 

[A]                  [E]      
Chim tôi chim tôi chim tôi tung cánh bay khắp nơi 
       [D]        [A]     
niềm vui tôi mang sẽ luôn đậu ở trên môi 
                 [E]      
chim tôi chim tôi chim tôi sẽ bay đi khắp nơi 
     [D]       [A]                 
sẽ không dừng sẽ không ngừng sẽ không dừng đến muôn rừng 
 

[C#m]                      
Chim tôi Chim tôi Chim tôi Chim tôi Chim tôi 
   [D]                
Chim tôi Chim tôi Chim tôi Chim tôi 
            
Chim chim tôi Chim tôi 
[E]            
Chim chim tôi Chim tôi 
                  
Chim tôi tôi Chim tôi tôi Chim tôi 
[Bm]            
Này chim tôi Này chim tôi 
         [D]       
Này chim tôi Này chím tôi :D 
 

               [C#m]      
Tôi là chim 1 con chim to và rất dễ thương 
  [A]   [D]             [A]        
và tôi là chim tôi tung cánh bay đi khắp bốn phương 
                [C#m]             
hòa vào gió tôi rất thích được hòa mình vào với thiên nhiên 
      [D]                 [A]      
và chui vào rừng chuyện tôi thích đó là chuyện đương nhiên. 
  [A]                        
Và một ngày kia tôi đang bay, tôi gặp cô bướm xinh 
      [D]             [A]         
Và tôi chào cô, cô chào tôi, chúng tôi bay cùng với nhau 
                  [C#m]     
Rồi hôm đó chúng tôi bay, bay nhiều quá nên đau 
     [D]        [A]   
Chim tôi đau này bướm cô đau... 
 

   [A]                          
Chim tôi chim tôi chim tôi tôi tung cánh bay đi khắp nơi 
       [D]        [A]     
Niềm vui tôi mang sẽ luôn đậu ở trên môi 
   [A]                [C#m]     
Chim tôi chim tôi chim tôi tôi sẽ bay đi khắp nơi 
     [D]       [A]   
Sẽ không dừng, sẽ không ngừng 
 

[A]                    [E]        
Chim tôi chim tôi chim tôi tôi tung cánh bay đi khắp nơi 
       [D]        [A]     
Niềm vui tôi mang sẽ luôn đậu ở trên môi 
                   [C#m]     
Chim tôi chim tôi chim tôi tôi sẽ bay đi khắp nơi 
     [D]               [A]           
Sẽ không dừng (Sẽ không dừng) sẽ không ngừng ( đến muôn rừng) 
 

   
Yeah! 
 

        [C#m] 
Đó là cuộc đời 
    [Dsus4]     [A]         [C#m] 
của tôi , một chú chim , rất to và sẽ bay , 
    [Dsus4]       [A]   
sẽ bay mãi đến cuối chân trời, 
         
sẽ bay, sẽ bay... 
 

         
Chords by 123456vn 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com