1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi là Lê Anh Nuôi

Cuộn trang

1. Ấy tháng chạp năm [Dm] ngoái tôi vào bộ đội Trên lại [C] điều cho làm anh [F] nuôi Sớm lại [C] chiều ra chợ mua [F] rau Ra đường tôi lo [Dm] nhất nếu không may thấy các [Bb] nàng Nhìn ngang, nhìn [F] dọc, nhìn xuôi, nhìn [Dm] ngược Không thấy [C] người là tôi vù qua [F] ngay Đôi má đỏ như [C] rượu đang [F] say [C] ĐK1: Trên vai [F] tôi gánh bao rau [Dm] xanh Lại thêm cái [Gm] cân với ba con [C] gà Thật rầy [Bb] rà khi gặp người [C] nhà Thiệt phận mình sao lại hẩm [F] hiu … là là là là la la [C] lá Có cô em [Am] kia má lúm đồng [Dm] tiền Duyên ơi sao [Bb] duyên cô mới hỏi thực [C] tình Tên anh là gì? … tôi là là là tôi không [F] nói … 2. Thế nhưng nay tôi [Dm] đã quá yêu cái nghề này Xe không [C] dầu, xe nào đi [F] cho Cơm canh [C] ngọt ấy là tôi [F] lo Cho dù cấp [Dm] tướng đến anh binh [Bb] nhì Đều có bọn [F] mình dẻo cơm canh [Dm] ngọt Tăng sức [C] mạnh đánh giặc kia càng thêm [F] hăng Chiến công [C] nào không có ông anh [F] nuôi [C] ĐK2: Trên vai [F] tôi gánh bao rau [Dm] xanh Cà chua bí [Gm] đao với lại su [C] hào Thật tự [Bb] hào khi gặp người [C] nhà Lòng rộn ràng hát một bài [F] ca … là là là là la la [C] lá Vẫn cô em [Am] xưa má lúm đồng [Dm] tiền Đôi môi đưa [Bb] duyên cô mới hỏi thực [C] thì … thế tên anh là gì? ĐK2: Trên vai [F] tôi gánh bao rau [Dm] xanh Cà chua bí [Bb] đao với lại su [C] hào Thật tự [Bb] hào khi gặp người [C] nhà Lòng rộn ràng hát một bài [F] ca Lại vẫn cô em [Am] xưa sao cái dáng lại gầy [Dm] gầy Đôi môi đưa [Gm] duyên cô ngỏ thực [C] lời Em yêu anh rồi vì anh là Lê anh [F] nuôi Yêu tôi [C] rồi vì tôi là anh [F] nuôi Thương tôi [C] rồi vì tôi là anh [F] nuôi Là Lê anh nuôi là Lê anh [F] nuôi

Video hướng dẫn