highlight chords
1. Ấy tháng chạp năm [Dm] ngoái tôi vào bộ đội
Trên lại [C] điều cho làm anh [F] nuôi
Sớm lại [C] chiều ra chợ mua [F] rau

Ra đường tôi lo [Dm] nhất nếu không may thấy các [Bb] nàng
Nhìn ngang, nhìn [F] dọc, nhìn xuôi, nhìn [Dm] ngược
Không thấy [C] người là tôi vù qua [F] ngay
Đôi má đỏ như [C] rượu đang [F] say [C]

ĐK1: Trên vai [F] tôi gánh bao rau [Dm] xanh
Lại thêm cái [Gm] cân với ba con [C] gà
Thật rầy [Bb] rà khi gặp người [C] nhà
Thiệt phận mình sao lại hẩm [F] hiu … là là là là la la [C] lá

Có cô em [Am] kia má lúm đồng [Dm] tiền
Duyên ơi sao [Bb] duyên cô mới hỏi thực [C] tình
Tên anh là gì? … tôi là là là tôi không [F] nói …

2. Thế nhưng nay tôi [Dm] đã quá yêu cái nghề này
Xe không [C] dầu, xe nào đi [F] cho
Cơm canh [C] ngọt ấy là tôi [F] lo

Cho dù cấp [Dm] tướng đến anh binh [Bb] nhì
Đều có bọn [F] mình dẻo cơm canh [Dm] ngọt
Tăng sức [C] mạnh đánh giặc kia càng thêm [F] hăng
Chiến công [C] nào không có ông anh [F] nuôi [C]

ĐK2: Trên vai [F] tôi gánh bao rau [Dm] xanh
Cà chua bí [Gm] đao với lại su [C] hào
Thật tự [Bb] hào khi gặp người [C] nhà
Lòng rộn ràng hát một bài [F] ca … là là là là la la [C] lá

Vẫn cô em [Am] xưa má lúm đồng [Dm] tiền
Đôi môi đưa [Bb] duyên cô mới hỏi thực [C] thì … thế tên anh là gì? 

ĐK2: Trên vai [F] tôi gánh bao rau [Dm] xanh
Cà chua bí [Bb] đao với lại su [C] hào
Thật tự [Bb] hào khi gặp người [C] nhà
Lòng rộn ràng hát một bài [F] ca

Lại vẫn cô em [Am] xưa sao cái dáng lại gầy [Dm] gầy
Đôi môi đưa [Gm] duyên cô ngỏ thực [C] lời
Em yêu anh rồi vì anh là Lê anh [F] nuôi
Yêu tôi [C] rồi vì tôi là anh [F] nuôi
Thương tôi [C] rồi vì tôi là anh [F] nuôi
Là Lê anh nuôi là Lê anh [F] nuôi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi là Lê Anh Nuôi

Đàm Thanh
1. Ấy tháng chạp năm [Dm] ngoái tôi vào bộ đội
Trên lại [C] điều cho làm anh [F] nuôi
Sớm lại [C] chiều ra chợ mua [F] rau

Ra đường tôi lo [Dm] nhất nếu không may thấy các [Bb] nàng
Nhìn ngang, nhìn [F] dọc, nhìn xuôi, nhìn [Dm] ngược
Không thấy [C] người là tôi vù qua [F] ngay
Đôi má đỏ như [C] rượu đang [F] say [C]

ĐK1: Trên vai [F] tôi gánh bao rau [Dm] xanh
Lại thêm cái [Gm] cân với ba con [C] gà
Thật rầy [Bb] rà khi gặp người [C] nhà
Thiệt phận mình sao lại hẩm [F] hiu … là là là là la la [C] lá

Có cô em [Am] kia má lúm đồng [Dm] tiền
Duyên ơi sao [Bb] duyên cô mới hỏi thực [C] tình
Tên anh là gì? … tôi là là là tôi không [F] nói …

2. Thế nhưng nay tôi [Dm] đã quá yêu cái nghề này
Xe không [C] dầu, xe nào đi [F] cho
Cơm canh [C] ngọt ấy là tôi [F] lo

Cho dù cấp [Dm] tướng đến anh binh [Bb] nhì
Đều có bọn [F] mình dẻo cơm canh [Dm] ngọt
Tăng sức [C] mạnh đánh giặc kia càng thêm [F] hăng
Chiến công [C] nào không có ông anh [F] nuôi [C]

ĐK2: Trên vai [F] tôi gánh bao rau [Dm] xanh
Cà chua bí [Gm] đao với lại su [C] hào
Thật tự [Bb] hào khi gặp người [C] nhà
Lòng rộn ràng hát một bài [F] ca … là là là là la la [C] lá

Vẫn cô em [Am] xưa má lúm đồng [Dm] tiền
Đôi môi đưa [Bb] duyên cô mới hỏi thực [C] thì … thế tên anh là gì? 

ĐK2: Trên vai [F] tôi gánh bao rau [Dm] xanh
Cà chua bí [Bb] đao với lại su [C] hào
Thật tự [Bb] hào khi gặp người [C] nhà
Lòng rộn ràng hát một bài [F] ca

Lại vẫn cô em [Am] xưa sao cái dáng lại gầy [Dm] gầy
Đôi môi đưa [Gm] duyên cô ngỏ thực [C] lời
Em yêu anh rồi vì anh là Lê anh [F] nuôi
Yêu tôi [C] rồi vì tôi là anh [F] nuôi
Thương tôi [C] rồi vì tôi là anh [F] nuôi
Là Lê anh nuôi là Lê anh [F] nuôi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com