highlight chords
1. Đang lúc nửa [Em] đêm tôi đánh mất người yêu 
Có ai tìm [C] thấy nhớ xin mang trả [Em] dùm 
Người ấy của [Am] tôi thường hay đón mộng ngoài [C] trời 
Chạy [D7] theo tiếng gọi một [G] người chẳng xót thương gì [B7] tôi

2. Tôi biết tại [Em] tôi không khéo giữ người yêu 
Mới xui để [C] mất thế nên tôi buồn [Em] phiền 
Rồi có nhiều [Am] đêm làm tôi thức trọn vì [C] tình 
Ngồi [D7] nghe nỗi buồn một [G] mình 
Tìm [B7] đến viếng quả [Em] tim.

ĐK: Cô đơn mà [G] chi, cô đơn làm [Em] gì
Khi người yêu bỏ ra [A] đi không [Em] lời han hỏi phân [Am] kỳ
Cô đơn mà [C] chi, cô đơn được [Em] gì ?
Khi tình nhân chẳng ra [Am] gì, thêm [C] gầy hao tuổi xuân [Em] thì

2. Đang lúc nửa [Em] đêm tôi đánh mất người yêu 
Có ai tìm [C] thấy nhớ xin mang trả [Em] dùm 
Người ấy của [Am] tôi thường hay đón mộng ngoài [Em] trời 
Chạy theo tiếng gọi một [G] người chẳng tiếc nhớ gì [Em] tôi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi mất người yêu 1

Hồng Vân , Trần Quý
1. Đang lúc nửa [Em] đêm tôi đánh mất người yêu 
Có ai tìm [C] thấy nhớ xin mang trả [Em] dùm 
Người ấy của [Am] tôi thường hay đón mộng ngoài [C] trời 
Chạy [D7] theo tiếng gọi một [G] người chẳng xót thương gì [B7] tôi

2. Tôi biết tại [Em] tôi không khéo giữ người yêu 
Mới xui để [C] mất thế nên tôi buồn [Em] phiền 
Rồi có nhiều [Am] đêm làm tôi thức trọn vì [C] tình 
Ngồi [D7] nghe nỗi buồn một [G] mình 
Tìm [B7] đến viếng quả [Em] tim.

ĐK: Cô đơn mà [G] chi, cô đơn làm [Em] gì
Khi người yêu bỏ ra [A] đi không [Em] lời han hỏi phân [Am] kỳ
Cô đơn mà [C] chi, cô đơn được [Em] gì ?
Khi tình nhân chẳng ra [Am] gì, thêm [C] gầy hao tuổi xuân [Em] thì

2. Đang lúc nửa [Em] đêm tôi đánh mất người yêu 
Có ai tìm [C] thấy nhớ xin mang trả [Em] dùm 
Người ấy của [Am] tôi thường hay đón mộng ngoài [Em] trời 
Chạy theo tiếng gọi một [G] người chẳng tiếc nhớ gì [Em] tôi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com