1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi mất người yêu 1

Cuộn trang

1. Đang lúc nửa [Em] đêm tôi đánh mất người yêu Có ai tìm [C] thấy nhớ xin mang trả [Em] dùm Người ấy của [Am] tôi thường hay đón mộng ngoài [C] trời Chạy [D7] theo tiếng gọi một [G] người chẳng xót thương gì [B7] tôi 2. Tôi biết tại [Em] tôi không khéo giữ người yêu Mới xui để [C] mất thế nên tôi buồn [Em] phiền Rồi có nhiều [Am] đêm làm tôi thức trọn vì [C] tình Ngồi [D7] nghe nỗi buồn một [G] mình Tìm [B7] đến viếng quả [Em] tim. ĐK: Cô đơn mà [G] chi, cô đơn làm [Em] gì Khi người yêu bỏ ra [A] đi không [Em] lời han hỏi phân [Am] kỳ Cô đơn mà [C] chi, cô đơn được [Em] gì ? Khi tình nhân chẳng ra [Am] gì, thêm [C] gầy hao tuổi xuân [Em] thì 2. Đang lúc nửa [Em] đêm tôi đánh mất người yêu Có ai tìm [C] thấy nhớ xin mang trả [Em] dùm Người ấy của [Am] tôi thường hay đón mộng ngoài [Em] trời Chạy theo tiếng gọi một [G] người chẳng tiếc nhớ gì [Em] tôi

Video hướng dẫn