1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi muốn mang Hồ Gươm đi

Cuộn trang

1. Sao hồ [G7] gươm biết tôi [Cm] chia xa Mà [Fm] run run cho [Bb] từng bóng cây [Eb] nhoà Mà [G7] im im lặng hết ngàn tăm [Fm] cá Mà thở [G7] chiều lên khắp cỏ [Cm] hoa 2. Gió níu [G7] hoàng hôn xuống tận [Cm] giấc mơ Cổ [Fm] thành xưa, ngơ [Bb] ngẩn lá thu [Eb] mưa Nhờ [G7] dòng sông gửi chút tình xa [Ab] vắng Mượn Hồ [G7] Gươm gọi nắng từ trời [Cm] xanh ĐK: Tôi muốn mang hồ đi trú [Fm] đông Nhưng làm [Bb] sao, mang nổi được sông [G7] Hồng Làm [Fm] sao gói nổi heo may [Ab] rét Thôi đành [G7] để hồ cho gió bấc [Cm] trông Sao Hồ Gươm biết tôi ra [Fm] đây Mà trùm [Bb] yêu thương lên bóng vai [Eb] gầy Mà lau [G7] mắt tôi bằng ngàn con [Ab] sóng Mà thả [G7] trời xanh xuống trên từng nhánh [Cm] cây

Video hướng dẫn