1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi muốn quên người

Cuộn trang

[Dm] Tôi muốn quên em khi đường đời mình không chung lối [Gm] Tôi muốn quên [Bb] em khi câu [A7] thề em đã quên [Dm] rồi [C] Tôi muốn quên em vì sầu [F] thương ngày đêm tàn [Bb] phá [A7] Tôi muốn quên em vì đời tôi luống [Dm] phong ba [Dm] Tôi muốn xa em xa kỷ niệm làm tôi ray rứt [Gm] Tôi muốn xa [Bb] em xa cuộc [A7] tình lịm chết trong [Dm] đời [C] Tôi muốn xa em xa đôi môi [F] hồng nhiều gian nhiều [Bb] dối [A7] Tôi muốn xa em thôi nhé đừng nói [Dm] yêu tôi [Gm] Rồi tình yêu thương [C] ấy chốn thiên [F] đường hồn hoa lạc [Bb] lối [A7] Tình yêu thương [Bb] ấy biết đâu [A7] rằng em lừa [Dm] dối [A7] Thôi đã hết rồi, đã hết [Dm] rồi Thì tại [A7] sao người còn sống trong [Dm] tôi Cho [Gm] mình đau xót [Dm] thêm thôi [Dm] Tôi muốn quên em trong men rượu nồng mềm môi cay đắng [Gm] Tôi muốn quên [Bb] em trong cuộc tình [A7] hồng đêm trắng quên [Dm] đời [C] Tôi biết yêu em như đem đời [F] mình dìm trong ngục [Bb] tối [A7] Tôi muốn quên em cho chết trọn kiếp [Dm] đơn côi

Video hướng dẫn