1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi sẽ đi thăm

Cuộn trang

Khi đất nước [A] tôi thanh bình tôi [Bm] sẽ đi [E] thăm [A] Tôi sẽ đi thăm một phố đầy [A] hầm Đi [E] thăm một con đường nhiều [A] hố Khi đất nước tôi không còn chiến [E] tranh Bạn bè mấy [A] đứa [E] vừa xanh nấm [A] mồ Khi đất nước [A] tôi thanh bình tôi [Bm] sẽ đi [E] thăm [A] Tôi sẽ đi thăm cầu gẫy vì [A] mìn Đi [E] thăm hầm chông và mã [A] tấu Khi đất nước tôi không còn giết [E] nhau Trẻ con đi [A] hát [E] đồng dao ngoài [A] đường Khi đất nước [A] tôi thanh bình tôi [F#m] sẽ đi không [A] ngừng Sài Gòn ra [E] Trung Hà Nội vô [F#m] Nam Tôi đi chung cuộc [A] mừng Và mong sẽ [E] quên chuyện non nước [A] mình Khi đất nước [A] tôi thanh bình tôi [Bm] sẽ đi [E] thăm [A] Tôi sẽ đi thăm nhiều nghĩa địa [A] buồn Đi [E] xem mộ bia đều như [A] nấm Khi đất nước tôi không còn chiến [E] tranh Mẹ già lên [A] núi [E] tìm xương con [A] mình Khi đất nước [A] tôi thanh bình tôi [Bm] sẽ đi [E] thăm [A] Tôi sẽ đi thăm làng xóm thành [A] đồng Đi [E] thăm từng khu rừng cháy [A] nám Khi đất nước tôi không còn giết [E] nhau Mọi người ra [A] phố [E] mời rao nụ [A] cười Khi đất nước [A] tôi thanh bình tôi [F#m] sẽ đi không [A] ngừng Sài Gòn ra [E] Trung Hà Nội vô [F#m] Nam Tôi đi chung cuộc [A] mừng Và mong sẽ [E] quên chuyện non nước [A] mình

Video hướng dẫn