Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Cuộn trang

[Am] Tôi thấy [G] lặng lẽ [F] vương sau [C][Am] Tôi thấy [G] ngày ấy [F] tìm đến [C] đây [Am] Tôi thấy [G] thảnh thơi [F] như mây [C] trời [F] Dần dần cứ [Em] xa rời [Am] tôi [Am] Tôi thấy [G] hạnh phúc [F] bên kia [C] đồi [Am] Gọi những [G] bình yên [F] nào ghé [C] chơi [Am] Cần lắm [G] gần lắm [F] sao vời [C] vợi [F] Tuổi thanh xuân [Em] cũng như [Am] mây trời [F] Lối về quanh [G] co chẳng [Em] níu bước chân tôi [Am] về [F] Có còn hôm [G] qua ở [C] đó [F] Hết ngày âu [G] lo rồi [Em] mong mãi hôm nay [Am] về [F] Thấy hoa vàng ở [Em] trên cỏ [Am] xanh [F] Thấy yên bình giấc [Em] mơ trong [Am] lành