1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi Thích Thể Thao

Cuộn trang

[G] Tôi, tôi thích thể thao từ thuở thiếu thời, Tôi, tôi thích thể thao, tính tôi thích thể thao. Tinh thần thể thao, Thời ta thật tiến Từ [C] tay thợ tiện, Thủy [Gm] thủ tàu to, Tới toàn thể [Cm] thôn ta, Tôi thấy thật [D] thế. Tập [D#] tấn, tôi tập tạ, Tuổi [G] thọ tựa thép tôi Tiểu [Gm] thư cứ thon thon, Trai tráng cứ [Cm] trùng trục, Trùng [Dm7] trục, trùng trục, Trùng trục, trùng trục Từ thợ [Gm] thuyền trí thức, Thấm tháp [Cm7] ta tinh thần [Gm] Tám tiếng ta tận tâm, Tan [F/C] tầm ta tranh [Gm] thủ Tắm táp thật thích thú, Tinh thần thấy thảnh thơi Thao tác thì thêm [D] tài, Thành tích ta tiến [Gm] tới. Theo thuyết trình, từ thầy thuốc tây tới thầy thuốc [Bb] ta, Thể theo tin tức thực tế từ Ti Thông tin tuyên truyền, Tôi thấy, từ thiếu tá, trung tá, thượng tá Tới thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng, Tất thảy thích thể thao [A] Tập [Bb] tành thể thao, Tính tình tươi trẻ Tránh thói trì trệ, Trị tuyệt tê thấp Tránh [F#m] tật tim to, Tẩy trừ... Tào Tháo. [Dmaj7] Thể thao thân thiện thì thương [Emaj7] Tài trai ta tránh [Bbmaj7] thói tầm thường tía tai D Tôn trọng tình thương, Tránh thói tàng Em tàng Trổ tài tỉ thí [Dm] , Tóc tai tơi [D] tả Tống [G] thụi thẳng tay, Tưởng thế thì tài Tức thì tía [Bm] tai, Thắng thì trừng Em trợn Thua [G] thì táo tợn, Tới [D] tình trạng tổn thương Thế [G] thì... tầm thường. Trai tráng thời [D] ta, Thẳng thắn thật thà [C] Tập [D] tành tử [Am] tế, Tin theo tập [Bm]thể Thích thú thể [D] thao, Tính tình thanh tao [Bm7] Thể [D] thì thật tuyệt, Tính tôi thích thể G thao Tính tôi thích thể [C] thao, Tính tôi thích thể [D] thao Thế [G#] thì thật [D] tuyệt [G]

Video hướng dẫn