1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi tin (Tân Cổ Nhạc)

Lm. Thánh Tâm (Cổ Nhạc: Thanh Thanh Phương , OP)
Nguồn: thanhcavietnam.net