1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi vẫn tin vào ngày mai

Cuộn trang

1. [C] Tôi vẫn tin [G] vào ngày [Am] mai [Dm] Là ngày tươi [E7] sáng đẹp [Am] trời [G] Tôi vẫn tin [Em] là đổi [C] thay Tuy hôm nay còn [Em] đây bao nhiêu [F] nỗi đắng [E7] cay [C] Tôi vẫn tin vào ngày [Am] mai [Dm] Bạn bè lui [E7] tới từng [Am] ngày [G] Qua những đêm dài lẻ [C] loi Chơ vơ buồn chờ [C] ai trong ngõ [E7] tối u [Am] hoài. ĐK: [F] Tôi đã [A] yêu thương hình bóng một [Dm] người Đã [G] say sưa môi thắm ai [C] cười Nhưng đâu dám [Am] tỏ vì còn [F] trắng đôi [E7] tay [F] Tôi đã [A] bôn ba tận bốn phương [Dm] trời Cố [G] đi xây mộng thắm cho [C] đời [G] Sao cho đến [E7] một ngày vượt qua giấc mê [Am] dài. 3. [C] Tôi vẫn [G] tin vào ngày [Am] mai [Dm] Tình thương chan [E7] chứa mọi [Am] nhà [G] Tôi sẽ đi [Em] tìm cuộc [C] vui Cho bao người còn [E7] chơi vơi cuộc [F] sống lẻ [E7] loi [C] Tôi vẫn tin vào [Am] bàn tay [Dm] Bàn tay sưởi [E7] ấm cuộc [Am] đời [G] Bao nỗi u sầu dần [C] phai Yêu [Dm] thương tràn cuộc [E7] sống Tôi tin một [Am] ngày mai.

Video hướng dẫn