1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tonight

Cuộn trang

ông mình vào vòng tay ngừơi ấy,  Người trao em tất cả tình yêu mà em muốn. ĐK Đêm nay, anh sẽ tùy thuộc vào em, Đêm nay, anh sẽ trao tình yêu cho em, Đêm nay, em sẽ hiểu rằng anh nhớ em biết bao, Em yêu, Đêm nay, anh dâng hiến con tim cho em, Đêm nay, anh sẽ là một phần cuả đời em, Đêm nay, em sẽ biết anh nhớ em biết bao nhiêu, Anh nhớ em nhiều lắm. Anh không muốn hành động như thể Anh biết em sẽ mãi thuộc về anh. Dù anh vẫn luôn hy vọng thế. Cũng chẳng muốn cảm thấy, Anh sẽ cho rằng, em đến với anh là hiển nhiên, Mỗi khi ta bên nhau. Vì thế, hãy ướm vào bộ xiêm y đẹp nhất, Và buông mình vào vòng tay ngừơi ấy,  Người trao em tất cả tình yêu mà em muốn. ĐK: Đêm nay, anh sẽ tùy thuộc vào em, Đêm nay, anh sẽ trao tình yêu cho em, Đêm nay, em sẽ hiểu rằng anh nhớ em biết bao, Em yêu, Đêm nay, anh dâng hiến con tim cho em, Đêm nay, anh sẽ là một phần cuả đời em, Đêm nay, em sẽ biết anh nhớ em biết bao nhiêu, Anh nhớ em nhiều lắm. Vì thế, hãy ướm vào bộ xiêm y đẹp nhất, Và buông mình vào vòng tay của anh,  hỡi người anh yêu.

Nguồn tabs.ultimate-guitar.com, isharebook.com

Video hướng dẫn