1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trả Lại Anh

Cuộn trang

Trả lại [G]anh câu yêu mà anh đã [D]tặng Trả lại [C]anh nhớ [D]nhung mặn nồng cay [G]đắng Trả lại [C]anh thư [D]xanh, màu xanh ái [G]ân Dĩ [Am]vãng buồn giống nghĩa [D]trang Cô [Am]đơn như mộ không [D]tên Trả lại [G]anh câu yêu em, tình yêu bất [D]diệt Trả lại [C]anh với [D]câu xây nhà bên [G]suối Trả lại [C]anh hoa [D]khô cài lên bướm [G]xanh Đang [Am]ghi sao đành dở [G]dang Khi em yêu [C]anh còn [D]cô gái ngây [G]thơ Nay em xin [C]anh trả [D]em phút ban [G]đầu Yêu anh em [C]đâu ngờ [D]duyên kiếp ba [G]sinh Van anh quên [Am]đi như [D]khi ta chưa hề [G]quen Trả lại [G]anh câu thơ người em tóc [D]thề Trả lại [C]anh khóc [D]thương cho phận con [G]gái Trả lại [C]anh tương [D]tư mà anh đã [G]trao Bên [Am]nhau tình nhớ với [D]thương Xem [Am]như cơn mộng mà [G]thôi.

Video hướng dẫn