1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trả nhau ngày tháng cũ

Cuộn trang

1. Từ [G] độ đôi ngã bước [Bm] xa [Am] Không [G] còn không còn thấy [Am] nữa Trả nũng nịu [C] xưa có [D7] em ru giấc [G] ngà Trả nhau nỗi [Em] buồn kỷ niệm xưa xoá mờ thời [D7] gian. 2. Trả [G] nhau lối dọc đường [Em] ngang Khi [Bm] mình biết mình chán [Am] chường Trả giận trả [C] thương hắt [D7] hiu con ngõ [G] buồn Mà xưa tiếc [C] ngẩn ngơ khi [D7] mất một lần [G] hôn. ĐK: Phố cũ không [C] em ai mặc áo [Am] lụa cho [D7] anh mượt [G] mà Trả lại biển [C] sông tình con cá [G] cạn [E7] Nếu có ăn [Am] năn [D7] lòng cũng đã [G] sạn. 3. Trả [G] vui xin trả ngày [Em] vui Môi [Bm] nào mắt nào dối [Am] người Trả kỷ niệm [C] xưa nếu [D7] ta không giữ [G] được Mà chân mỗi [C] đời hai lối [D7] bước ngày một [G] xa.

Video hướng dẫn