1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trả nợ tình xa

Cuộn trang

Dốc hết tình [Am] này ta trả nợ [C] người [Am] Dốc hết tình này ta trả nợ [Dm] đời Trả hết tình tôi còn nợ không [Am] thôi [Dm][Am] Mắt đã mù [Am] lòa vì đợi tin [C] xa [Am] Tóc trắng bạc màu vì nợ yêu [Dm] nhau Nào biết ngày sau trả nợ tình [Am] nhau [Dm][Am] Trả [Am] hết, trả hết cho [F] người Trả [G] luôn mắt môi nụ [Em] cười Trả [F] xong [G] đời còn hư [Am] không Nào [Am] gió gió bay về [F] trời Này [G] hoa sẽ bay về [Em] cội Còn [F] ta [G] đường nào cho [Am] ta [F] Em ơi em ta không [D] thể [G] Nuôi bao nhiêu yêu thương này [F] Nhớ [G] nhung [Am] hoài [F] Em ơi em ta không [D] thể [G] Nuôi bao nhiêu yêu thương này [F] Chờ [G] mong [E7] mãi

Video hướng dẫn