highlight chords
				                [Am]     [Dm]     [Am]  
Ngày hô m qua ngỡ n hư là một gi ấc mơ 
     [Em]  
Giấc mơ buồn 
     [Am]     [Dm]  
Ngày hôm qua nắng ha y mưa 
          [Am]  
Anh với em vẫn cần nhau 
    [Dm]     [F]   
Chờ đợi nhau lúc b an mai 
     [C]        [Em]  
Đón đưa n hau mỗi khi tan t rường 
     [F]   
Cùng buồ n vui 
     [E7]    [Am]  
Cùng ước mơ một ng ày mai 
     [Am]      [Dm]   
Ngày hôm qua với chiếc xe đạp 
    [C]        [Em]   
Anh đó n em rong chơi k hắp nơi 
     [F]      [C]   
Cùng sẻ c hia chiếc hô n đầu 
     [F]     [Am]   
Cùng sẻ c hia ngụm tr à xanh 
    [Dm]     [F]    
Và anh mơ mơ đến m ột ngày 
     [C]      [Em]  
Đón đưa em với xe thậ t đẹp 
    [F]      [E7]     [Am]   
Em ngồ i bên lộng lẫ y như một nà ng tiên 
 

 

   
ĐK: 
    [Dm]      [Am]   
Thế mà em xa anh đàn g lòng 
     [F]        [Am]    
để mộng ước tan vỡ như v ậy sao ? 
      [Dm]    [F]   
chiếc xe đ ạp ngày h ôm qua 
    [E7]       [Am]   
nằm lặn g lẽ chợt nghe x ót xa- 
      [Dm]     [Am]  
Mỗi lần an h đi qua nơ i này 
      [F]      [Am]   
ngụm trà x anh đắng tro ng lòng 
    [F]     [E7]      [Am]   
nỗi nh ớ nào làm đ ôi chân anh t hẫn thờ 
 

    
Coda : 
                  
Ngày hôm qua đã xa rồi em đã quên… 
          
Quên anh thật rồi 
                        
Ngày hôm qua đã xa rồi em đã quên ly trà xanh 
             
Ngày hôm qua vẫn như còn 
                
Bao ước mơ anh chôn trong lòng 
             
Ngày hôm qua vẫn như còn 
             
Anh vẫn nhớ ly trà xanh 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trà xanh

				                [Am]     [Dm]     [Am]  
Ngày hô m qua ngỡ n hư là một gi ấc mơ 
     [Em]  
Giấc mơ buồn 
     [Am]     [Dm]  
Ngày hôm qua nắng ha y mưa 
          [Am]  
Anh với em vẫn cần nhau 
    [Dm]     [F]   
Chờ đợi nhau lúc b an mai 
     [C]        [Em]  
Đón đưa n hau mỗi khi tan t rường 
     [F]   
Cùng buồ n vui 
     [E7]    [Am]  
Cùng ước mơ một ng ày mai 
     [Am]      [Dm]   
Ngày hôm qua với chiếc xe đạp 
    [C]        [Em]   
Anh đó n em rong chơi k hắp nơi 
     [F]      [C]   
Cùng sẻ c hia chiếc hô n đầu 
     [F]     [Am]   
Cùng sẻ c hia ngụm tr à xanh 
    [Dm]     [F]    
Và anh mơ mơ đến m ột ngày 
     [C]      [Em]  
Đón đưa em với xe thậ t đẹp 
    [F]      [E7]     [Am]   
Em ngồ i bên lộng lẫ y như một nà ng tiên 
 

 

   
ĐK: 
    [Dm]      [Am]   
Thế mà em xa anh đàn g lòng 
     [F]        [Am]    
để mộng ước tan vỡ như v ậy sao ? 
      [Dm]    [F]   
chiếc xe đ ạp ngày h ôm qua 
    [E7]       [Am]   
nằm lặn g lẽ chợt nghe x ót xa- 
      [Dm]     [Am]  
Mỗi lần an h đi qua nơ i này 
      [F]      [Am]   
ngụm trà x anh đắng tro ng lòng 
    [F]     [E7]      [Am]   
nỗi nh ớ nào làm đ ôi chân anh t hẫn thờ 
 

    
Coda : 
                  
Ngày hôm qua đã xa rồi em đã quên… 
          
Quên anh thật rồi 
                        
Ngày hôm qua đã xa rồi em đã quên ly trà xanh 
             
Ngày hôm qua vẫn như còn 
                
Bao ước mơ anh chôn trong lòng 
             
Ngày hôm qua vẫn như còn 
             
Anh vẫn nhớ ly trà xanh 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com