1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trà xanh

Cuộn trang

[Am] [Dm] [Am] Ngày hô m qua ngỡ n hư là một gi ấc mơ [Em] Giấc mơ buồn [Am] [Dm] Ngày hôm qua nắng ha y mưa [Am] Anh với em vẫn cần nhau [Dm] [F] Chờ đợi nhau lúc b an mai [C] [Em] Đón đưa n hau mỗi khi tan t rường [F] Cùng buồ n vui [E7] [Am] Cùng ước mơ một ng ày mai [Am] [Dm] Ngày hôm qua với chiếc xe đạp [C] [Em] Anh đó n em rong chơi k hắp nơi [F] [C] Cùng sẻ c hia chiếc hô n đầu [F] [Am] Cùng sẻ c hia ngụm tr à xanh [Dm] [F] Và anh mơ mơ đến m ột ngày [C] [Em] Đón đưa em với xe thậ t đẹp [F] [E7] [Am] Em ngồ i bên lộng lẫ y như một nà ng tiên ĐK: [Dm] [Am] Thế mà em xa anh đàn g lòng [F] [Am] để mộng ước tan vỡ như v ậy sao ? [Dm] [F] chiếc xe đ ạp ngày h ôm qua [E7] [Am] nằm lặn g lẽ chợt nghe x ót xa- [Dm] [Am] Mỗi lần an h đi qua nơ i này [F] [Am] ngụm trà x anh đắng tro ng lòng [F] [E7] [Am] nỗi nh ớ nào làm đ ôi chân anh t hẫn thờ Coda : Ngày hôm qua đã xa rồi em đã quên… Quên anh thật rồi Ngày hôm qua đã xa rồi em đã quên ly trà xanh Ngày hôm qua vẫn như còn Bao ước mơ anh chôn trong lòng Ngày hôm qua vẫn như còn Anh vẫn nhớ ly trà xanh

Video hướng dẫn