1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trách người đi

Cuộn trang

Sương [F] lam tuôn rơi hắt hiu bên hàng thông xám reo vi vu Khiến [C7] xui bao nhiêu nhớ [Gm] nhung tràn lòng ước [F] mơ Người [Bb] đi phương xa đâu [C7] ngờ Miền [Am] quê hương ai mong [Dm] chờ Ðau [Gm] đớn xót thầm từ [Dm] ngày biệt [C7] ly [F] Gió thu về mang thương nhớ [Gm] Ðến cho [C7] lòng thêm chan [Gm] chứa [Am] Lá ngô [D7] bay trong sương [Gm] sầu [C7] Biết bao giờ còn thấy [F] nhau [Bb] [F] Tối buông màn sương pha muối [Gm] Xót xa [C7] lòng riêng trăm [Gm] mối [Am] Gió thu [D7] xưa không quên [Gm] về [C7] Cớ sao mà người cứ [F] đi? Ðêm [F] đêm canh ba lắng nghe câu hò êm ái trên dòng sông Tiếng [C7] ca năm xưa thản [Gm] nhiên cùng thuyền cuốn [F] xuôi Ðò [Bb] quên không mang duyên [C7] về Còn [Am] gan đâu tin câu [Dm] thề Xa [Gm] vắng mấy ngàn lần [Dm] nhìn thuyền [C7] đi

Video hướng dẫn