highlight chords
Trời ơi người đã xa tôi mất [Dm] rồi
Tại em gian dối nên làm [F] khổ tôi 
Buổi [Dm] đầu gặp gỡ chưa [Gm] nguôi
Kỷ niệm mang mãi trên [Bb] môi
Méo tay [C] nhau thề chung [A7] lối
Nhiều khi tôi muốn cố quên đi nỗi [Dm] niềm
Càng quên thêm nhớ vô vàn [F] chẳng yên 
Nghĩ [Dm]mình bạc bẽo vô [Gm] duyên
Để người ta đổi thay [Bb] đen
Cam chấp [A7] nhận số phận [Dm] buồn tênh
Chim xa [Bb] rừng còn [Am] thương cây nhớ [C] cội
Người đi xa [Am] người tội lắm người [C] ơi
[A7] Anh quên [Dm] rồi đàn [C] lia thia quen [A7] chậu
Bọn mình quen [C] hơi anh [A7] bạc tựa như [Dm] vôi
Làm sao tôi nỡ quên anh trong giấc [Dm] mộng
Để cho nhung nhớ không còn [F] nhớ nhung 
Trả [Dm] thù duyên kiếp long [Gm] đong
Trả thù ai đã bội [Bb] vong
Gương đã [A7] vỡ sao lành mà [Dm] mong
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trách người trong mộng

Vinh Sử
Trời ơi người đã xa tôi mất [Dm] rồi
Tại em gian dối nên làm [F] khổ tôi 
Buổi [Dm] đầu gặp gỡ chưa [Gm] nguôi
Kỷ niệm mang mãi trên [Bb] môi
Méo tay [C] nhau thề chung [A7] lối
Nhiều khi tôi muốn cố quên đi nỗi [Dm] niềm
Càng quên thêm nhớ vô vàn [F] chẳng yên 
Nghĩ [Dm]mình bạc bẽo vô [Gm] duyên
Để người ta đổi thay [Bb] đen
Cam chấp [A7] nhận số phận [Dm] buồn tênh
Chim xa [Bb] rừng còn [Am] thương cây nhớ [C] cội
Người đi xa [Am] người tội lắm người [C] ơi
[A7] Anh quên [Dm] rồi đàn [C] lia thia quen [A7] chậu
Bọn mình quen [C] hơi anh [A7] bạc tựa như [Dm] vôi
Làm sao tôi nỡ quên anh trong giấc [Dm] mộng
Để cho nhung nhớ không còn [F] nhớ nhung 
Trả [Dm] thù duyên kiếp long [Gm] đong
Trả thù ai đã bội [Bb] vong
Gương đã [A7] vỡ sao lành mà [Dm] mong

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com