1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trách người trong mộng

Cuộn trang

Trời ơi người đã xa tôi mất [Dm] rồi Tại em gian dối nên làm [F] khổ tôi Buổi [Dm] đầu gặp gỡ chưa [Gm] nguôi Kỷ niệm mang mãi trên [Bb] môi Méo tay [C] nhau thề chung [A7] lối Nhiều khi tôi muốn cố quên đi nỗi [Dm] niềm Càng quên thêm nhớ vô vàn [F] chẳng yên Nghĩ [Dm]mình bạc bẽo vô [Gm] duyên Để người ta đổi thay [Bb] đen Cam chấp [A7] nhận số phận [Dm] buồn tênh Chim xa [Bb] rừng còn [Am] thương cây nhớ [C] cội Người đi xa [Am] người tội lắm người [C] ơi [A7] Anh quên [Dm] rồi đàn [C] lia thia quen [A7] chậu Bọn mình quen [C] hơi anh [A7] bạc tựa như [Dm] vôi Làm sao tôi nỡ quên anh trong giấc [Dm] mộng Để cho nhung nhớ không còn [F] nhớ nhung Trả [Dm] thù duyên kiếp long [Gm] đong Trả thù ai đã bội [Bb] vong Gương đã [A7] vỡ sao lành mà [Dm] mong

Video hướng dẫn