1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trách thân

Cuộn trang

[A] Thân, trách thân nè, thân sao chớ lận [D] đận nè Mình, trách mình nè, số phận chớ sao hẩm [A] hiu Chớ bởi thân tui, tui cực khổ, tui eo [D] nghèo Nên vợ tui nó mới không ở nữa mà nó [A] theo Nẫu [D] rồi. Em [D] ơi chớ bây giờ mà em [Em] ở kìa nơi đâu Chớ để cho [A] anh nè anh trông [D] đứng nữa trông ngầu (ngồi) Rồi canh phia (khuya), chớ hầu (hồi) nào Qua Phú Lỡ ăn ẩu (ổi) [A] chua chớ xuống Đại [D] Lãnh, uống nước ngót Chớ qua Hòn Dừa, ăn mực nen (nang) chớ bây giờ em không [A] ngó nữa Em không [D] ngàng đến chồng nghèo nó cực [Em] khổ Mà gian [A] nan nó cơ [D] hàn. Hầu (hồi) [B] nào chớ em thất [E] nghiêp, em đi lang thang Chớ anh thấy [A] em nữa tậu (tội) nghiệp anh [D] mang anh nuôi [G] rày. Hầu (hồi) [B] nào em bán nước đá rầu (rồi) anh đi [E] may. Hai đứa [D] mình nè, chung sống chứ không biết ngày rầu (rồi) mai [A] sau. Chớ hầu (hồi) [D] nào em bắt ốc rầu (rồi) anh hái rau. Chớ bây giờ, em đở (để) lại mối sầu này cho [G] qua. Hầu (hồi) [D] nào trái chuối chín cũng cắn làm ba Chớ trái cam tươi cũng cắn làm [E] bốn Nửa trái cà cũng cắn làm [D] năm Chớ bây giờ em lấy Nẫu em ăn nằm, em bỏ [Bm] Qua Chớ Qua hiu [A] quạnh, năm canh một [D] mình. Anh bây [D] giờ, khoé [E] mắt sầu cứ rung [A] rinh Chứ giọt lợ (lệ) sầu, giọt lệ [E] thảm, Như nước trong [A] bình nó tuôn [D] ra Anh bây giờ, như con [A] xuốc nó kêu tù qua Chớ nó lẻ đâu (đôi), nó lẻ [D] bạn, Í quơ chú [A] cha ơi là [D] buồn.

Video hướng dẫn