Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trải Qua Mọi Đời (In Every Age)

Cuộn trang(Tv.90) 
Intro 
[Gm] [D#] [F] [A#] [D#] [F] [Gm]  
 
(Phiên bản Tiếng Việt) 
1. [Gm]Khi núi cao biển [D#]rộng vẫn [F]chưa tạo [A#]thành. 
Tinh tú trên cao [D#]vời vẫn [F]chưa lấp lánh [Gm]soi. 
[Gm]Khi thế gian vẫn [Cm]còn đắm [F]trong màn [A#]đêm. 
Thì Ngài [G#]luôn có đó! [D#]Ngài hằng [F]luôn có đó! 
 
ĐK. Trải suốt bao [D#]đời, 
Chúa [F]là Nơi chốn con hằng ẩn [A#]nương. 
Và đến muôn [D#]đời, 
Chúa [F]ơi Con vẫn trông cậy [Gm]Ngài! 
 
2. [Gm]Con giống như cát [Cm]bụi, gió [F]kia cuốn đi ngàn [A#]nơi. 
Con sống trên cõi [Cm]đời, biết [F]ngày nào con sẽ [Gm]về. 
[Gm]Và nắng sẽ qua rất [Cm]nhẹ, giống [F]như giấc mơ mà [A#]thôi. [D7]  
Tựa đêm [G#]kia sắp tắt. [D#]Và đêm [F]đen sắp đến. 
 
3. [Gm]Xin giúp con biết [Cm]dùng, những [F]phút giây Ngài [A#]ban. 
Xin giúp con kiên [Cm]trì, vững [F]lòng cả khi ngóng [Gm]chờ. 
Xin giúp con chấp [Cm]nhận, sướng [F]vui cũng như khổ [A#]đau. [D7]  
Bình yên [G#]trong cơn mê. [D#]Hùng mạnh [F]khi thức giấc. 
 
(Phiên bản Tiếng Anh) 
Verse 1 
[Gm]Long before the [D#]mountains [F]came to [A#]be 
[Gm]and the land and [D#]sea and [F]stars of the [Gm]night, 
[Gm]through the endless [D#]seasons [F]of all [A#]time, [D7]  
you have [Cm]always been [D#], you will [F]always be. 
 
Refrain 
In ev’ry [D#]age, O [F]God, you have been our [A#]refuge. 
In ev’ry [D#]age, O [F]God, you have been our [Gm]hope. 
 
Verse 2 
[Gm]Destiny is [D#]cast, and [F]at your silent [A#]word 
[Gm]we return to [D#]dust and [F]scatter to the [Gm]wind. 
[Gm]A thousand years are [D#]like a [F]single moment [A#]gone, [D7]  
as the [G#]light that fades [D#]at the [F]end of day. 
 
Verse 3 
[Gm]Teach us to make [D#]use of the [F]time we [Gm]have. 
[Gm]Teach us to be [D#]patient [F]even as we [Gm]wait. 
[Gm]Teach us to em- [D#]brace our [F]ev’ry joy and [A#]pain. [D7]  
To sleep [Cm]peacefully [D#], and to [F]rise up strong. 

Loading...

Video hướng dẫn