1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trai tài gái sắc

Cuộn trang

Nhất trai [Dm] làng anh công tử hào [F] hoa Nhất gái [Gm] quê em khuê [F] các con [Dm] nhà Tròn đôi [Bb] tám nàng [F] là bông bưởi [Bb] trắng Tròn đôi [C] chín chàng [G] mô-đen rất [F] lẳng Đôi trai [C] tài gái sắc kém chi [F] ai Đôi trai [Bb] tài gái sắc kém chi [Am] ai Anh nhất làng [Gm] trong còn em nhất làng [Dm] ngoài Tiếng vang [Dm] đồn anh công tử giàu [F] sang Tiếng cũng [Gm] vang em cô [F] út hột [Dm] xoàn Nhà anh [Bb] có ruộng [F] cò bay thẳng [Bb] cánh Nhà em [C] có vườn trái [G] cây rất [F] bảnh Đôi trai [C] tài gái sắc kém chi [F] ai Dân trong [Bb] làng mong đám cưới lai [Am] rai Trai thết bò [Gm] dê còn gái thết lợn [Dm][Bb] A... Trai tài gái [Dm] sắc trai tài gái [Bb] sắc đám cưới thật là vui [F] ghê Trăm thuyền đuôi [Gm] tôm năm mươi giò [Am] lái rước dâu rộn [Dm] ràng [Bb] A... Tưng bừng pháo [Dm] nổ Bia rượu cũng [Bb] nổ tiếng trống nhạc vang [F] lên Ăn mừng uyên [Gm] ương 500 con gà [Am] trống 600 con vịt [Dm] cồ Nhất trai [Dm] làng anh công tử chịu [F] chơi Nhất gái [C] quê em tươi [F] mát trên [Dm] đời Nhà anh [Bb] có ruộng [F] vườn trâu bò [Bb] lắm Thì đâu [C] xá chuyện [G] tốn hao vất [F] vả Năm trăng [C] mật đi khắp thế gian [F] chơi Sau trăng [Bb] mật ta vẫn cứ rong [Am] chơi Anh nhất hành [Gm] tinh còn em nhất trần [Dm]

Video hướng dẫn