highlight chords
Nhất trai [Dm] làng anh công tử hào [F] hoa 
Nhất gái [Gm] quê em khuê [F] các con [Dm] nhà 
Tròn đôi [Bb] tám nàng [F] là bông bưởi [Bb] trắng 
Tròn đôi [C] chín chàng [G] mô-đen rất [F] lẳng 
Đôi trai [C] tài gái sắc kém chi [F] ai 
Đôi trai [Bb] tài gái sắc kém chi [Am] ai 
Anh nhất làng [Gm] trong còn em nhất làng [Dm] ngoài 
Tiếng vang [Dm] đồn anh công tử giàu [F] sang 
Tiếng cũng [Gm] vang em cô [F] út hột [Dm] xoàn 
Nhà anh [Bb] có ruộng [F] cò bay thẳng [Bb] cánh 
Nhà em [C] có vườn trái [G] cây rất [F] bảnh 
Đôi trai [C] tài gái sắc kém chi [F] ai 
Dân trong [Bb] làng mong đám cưới lai [Am] rai 
Trai thết bò [Gm] dê còn gái thết lợn [Dm][Bb] A... Trai tài gái [Dm] sắc trai tài gái [Bb] sắc đám cưới thật là vui [F] ghê 
Trăm thuyền đuôi [Gm] tôm năm mươi giò [Am] lái rước dâu rộn [Dm] ràng 
[Bb] A... Tưng bừng pháo [Dm] nổ 
Bia rượu cũng [Bb] nổ tiếng trống nhạc vang [F] lên 
Ăn mừng uyên [Gm] ương 500 con gà [Am] trống 600 con vịt [Dm] cồ 
Nhất trai [Dm] làng anh công tử chịu [F] chơi 
Nhất gái [C] quê em tươi [F] mát trên [Dm] đời 
Nhà anh [Bb] có ruộng [F] vườn trâu bò [Bb] lắm 
Thì đâu [C] xá chuyện [G] tốn hao vất [F] vả 
Năm trăng [C] mật đi khắp thế gian [F] chơi 
Sau trăng [Bb] mật ta vẫn cứ rong [Am] chơi 
Anh nhất hành [Gm] tinh còn em nhất trần [Dm]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trai tài gái sắc

Mã Thu Giang
Nhất trai [Dm] làng anh công tử hào [F] hoa 
Nhất gái [Gm] quê em khuê [F] các con [Dm] nhà 
Tròn đôi [Bb] tám nàng [F] là bông bưởi [Bb] trắng 
Tròn đôi [C] chín chàng [G] mô-đen rất [F] lẳng 
Đôi trai [C] tài gái sắc kém chi [F] ai 
Đôi trai [Bb] tài gái sắc kém chi [Am] ai 
Anh nhất làng [Gm] trong còn em nhất làng [Dm] ngoài 
Tiếng vang [Dm] đồn anh công tử giàu [F] sang 
Tiếng cũng [Gm] vang em cô [F] út hột [Dm] xoàn 
Nhà anh [Bb] có ruộng [F] cò bay thẳng [Bb] cánh 
Nhà em [C] có vườn trái [G] cây rất [F] bảnh 
Đôi trai [C] tài gái sắc kém chi [F] ai 
Dân trong [Bb] làng mong đám cưới lai [Am] rai 
Trai thết bò [Gm] dê còn gái thết lợn [Dm][Bb] A... Trai tài gái [Dm] sắc trai tài gái [Bb] sắc đám cưới thật là vui [F] ghê 
Trăm thuyền đuôi [Gm] tôm năm mươi giò [Am] lái rước dâu rộn [Dm] ràng 
[Bb] A... Tưng bừng pháo [Dm] nổ 
Bia rượu cũng [Bb] nổ tiếng trống nhạc vang [F] lên 
Ăn mừng uyên [Gm] ương 500 con gà [Am] trống 600 con vịt [Dm] cồ 
Nhất trai [Dm] làng anh công tử chịu [F] chơi 
Nhất gái [C] quê em tươi [F] mát trên [Dm] đời 
Nhà anh [Bb] có ruộng [F] vườn trâu bò [Bb] lắm 
Thì đâu [C] xá chuyện [G] tốn hao vất [F] vả 
Năm trăng [C] mật đi khắp thế gian [F] chơi 
Sau trăng [Bb] mật ta vẫn cứ rong [Am] chơi 
Anh nhất hành [Gm] tinh còn em nhất trần [Dm]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com