highlight chords
				             

 [Em]           [Am]  
E m! Đã biết bao ngày bên em, 
    [Em]            [B7]  
Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em. 
    [Am]         [D]      [G]  
Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình an h, 
 [C]    [Fmaj7]      [B7]   
th ầm yêu em nên tim đau rã rời . 
 

                
Anh đã thấy bao người yêu em, 
                   
Tim anh đã nhức nhối yên lặng bên em. 
                      
Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi, 
                 
vì tim em đã trót trao ai rồi . 
 

    
Chorus: 
 

       [Am]    [D]     [G]     [Em]   
Tinh yêu dấu kín trong anh đã bao ngày thầm lặng, 
       [Am]   [D]  [G]    [E7]  
Nhìn em không nói nên câu nói chi đây. 
     [Am]        
Lòng xót x a đi bên đời em 
    [Em]         [C]  
và thấy em chịu nhiều đắng cay 
    [Am]      [C]       [B7]   
mà tim a nh đây vi yêu em nên đau rã rời . 
 

                          
Vì em đã trót yêu ai nên mãi vô tình không nhận ra 
                   
Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. 
               
Một trái tim bên lề rất đau 
               
vi biết em chẳng hề biết đâu 
             
Tình yêu anh đã cho em rồi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trái tim bên lề - Bằng Kiều

				             

 [Em]           [Am]  
E m! Đã biết bao ngày bên em, 
    [Em]            [B7]  
Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em. 
    [Am]         [D]      [G]  
Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình an h, 
 [C]    [Fmaj7]      [B7]   
th ầm yêu em nên tim đau rã rời . 
 

                
Anh đã thấy bao người yêu em, 
                   
Tim anh đã nhức nhối yên lặng bên em. 
                      
Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi, 
                 
vì tim em đã trót trao ai rồi . 
 

    
Chorus: 
 

       [Am]    [D]     [G]     [Em]   
Tinh yêu dấu kín trong anh đã bao ngày thầm lặng, 
       [Am]   [D]  [G]    [E7]  
Nhìn em không nói nên câu nói chi đây. 
     [Am]        
Lòng xót x a đi bên đời em 
    [Em]         [C]  
và thấy em chịu nhiều đắng cay 
    [Am]      [C]       [B7]   
mà tim a nh đây vi yêu em nên đau rã rời . 
 

                          
Vì em đã trót yêu ai nên mãi vô tình không nhận ra 
                   
Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. 
               
Một trái tim bên lề rất đau 
               
vi biết em chẳng hề biết đâu 
             
Tình yêu anh đã cho em rồi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com