1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trái tim luôn xao động (My heart will go on)

Cuộn trang

[C] Bao đêm nay em [G] nằm mơ Em [F] gặp anh, em [C] nhớ [G] anh [C] Em luôn mong thiên tình [G] ta mãi [F] còn [C] Ôi phong ba trên [G] đại dương Chia [F] lìa nhau, em [C] mất [G] anh [C] Nhưng anh luôn luôn [G] còn trong giấc mộng [Am] Gần, [G] xa, dù [F] chốn nao anh [G] còn Em vẫn [Am] tin em đang [G] còn anh không [F] rời [G] [C] Một lần [G] thôi được [F] thấy anh bên [G] em Hai chúng [Am] ta chung một nhịp [Em] tim Luôn quyện [F] nhau như [G] giấc mơ [C] kia [G][F][G] [C] Không gian kia như [G] bừng lên Khi [F] gặp nhau anh [C] nhớ [G] không ? [C] Nay đôi ta chỉ còn [G] trong giấc [F] mộng [G] [C] Yêu đương như không [G] còn chi Anh [F] lìa xa trên [C] thế [G] gian [C] Tim em như đang [G] còn trông thấy ngườị [Am] Từ [G] đâu chàng [F] đến bên em [G] rồi Rồi đi [Am] mãi xa nơi [G] chân trời giá [F] lạnh Người [G] ơi về [F] chốn nơi thiên [G] đường Có biết [Am] chăng cung nhạc lòng [Em] rung Thiên tình [F] ca...nhưng [G] vắng bóng [C] người ------------------------ [C] Every night in [G] my dreams I [F] see you I [C] feel [G] you [C] That is how I [G] know you go [F] on [C] Far across the [G] distance And [F] spaces bet- [C] ween [G] us [C] You have come to [G] show you go on [Am] Near [G] far where [F] ever you [G] are I be-[Am] lieve that the [G] heart does go [F] on [G] [C] Once [G] more you [F] open the [G] door And you're [Am] here in my [Em] heart And my [F] heart will go [G] on and [C] on [G][F][G] [C] Love can touch us [G] one time And [F] last for a [C] life [G] time [C] And never let [G] go till we're [F] gone [C] Love was when I loved [G] you One [F] true time I [C] hold [G] to [C] In my life we'll al- [G] ways go on [Am] Near [G] far where [F] ever you [G] are I be- [Am] lieve that the [G] heart does go [F] on [G] [C] Once [G] more you [F] open the [G] door And you're [Am] here in my [Em] heart And my [F] heart will go [G] on and [C] on [G][F][G] Umum [Am] you're [G] here there's [F] nothing I [G] fear And I [Am] know that my [G] heart will go [F] on [G] [C] We'll [G] stay for [F] ever this [G] way You are [Am] safe in my [Em] heart And my [F] heart will go [G] on and [C] on

Video hướng dẫn