1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trái tim mùa đông

Cuộn trang

Ta gặp [D7] nhau trong muộn [Gm] màng Ta gặp [D7] nhau trong lỡ [Gm] làng Cơn mưa [Bb] đến sao vội vàng [Cm] Như đôi ta [Bb] xa nhau [D7] Ta gặp nhau [D7] trong tình [Gm] cờ Không lời [D7] nói nhưng trao thật [Gm] nhiều Qua ánh [Bb] mắt qua nụ [Cm] cười Sưởi [Bb] ấm trái [D7] tim anh đã lạnh [Gm] khô Một trái tim [Cm] khô Một trái tim mùa [Bb] đông Trái tim đã nhiều [Gm] lần Nhiều lần chạy trốn tình [Cm] yêu Suốt đời anh vẫn [Bb] mãi là người đến [Gm] sau Nên đành ôm [F] trọn một mối tình câm [Gm]

Video hướng dẫn