1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trái tim ngoan

Cuộn trang

Tôi ví môi [Am] em như một vầng [E7] dương le lói chân [Am] trời Tôi ví vai em như môi mùa [E7] xuân hoa trái yêu [Am] đời Tôi ví áo [Dm] em là sương vời [F] vợi trong gió giận [C] hờn Tôi ví dáng [Am] em là tranh liễu [F] rũ bên hồ trăng [E7] soi Tôi ví da [Am] em trắng như ngọc [E7] lan thân gởi trên [Am] ngàn Tôi ví tay em như tay nàng [E7] tiên đôi tám ngoan [Am] hiền Tôi ví tóc [Dm] em là mây thần [F] thoại rơi xuống cuộc [C] đời Tôi ví mắt [Am] em là ngôi sao [E7] sáng trên trời hiếm [Am] hoi Phải chăng môi thắm là riêng mùa [Dm] hạ Tình yêu tôi [Am] cháy như tro tàn [Dm] tạ Tôi gọi em [B7] là vạt nắng kiêu [E7] sa * Phải chăng đôi [Am] mắt là khung cửa [Dm] sổ Để tôi trong [Am] gió trái tim nồng [Dm] nàn Tôi gọi [E7] em là một [Am] trái tim ngoan Tôi ví da [Am] em trắng như ngọc [E7] lan trân gởi trên [Am] ngàn Tôi ví tay em như tay nàng [E7] tiên đôi tám ngoan [Am] hiền Tôi ví tóc [Dm] em là mây thần [F] thoại rơi xuống cuộc [C] đời Tôi ví mắt [Am] em là ngôi sao [E7] sáng trên trời hiếm [Am] hoi Nguyên Khang tăng ½ tone khi hát đoạn ( * ) để kết bài

Video hướng dẫn