highlight chords
Tôi ví môi [Am] em như một vầng [E7] dương le lói chân [Am] trời
Tôi ví vai em như môi mùa [E7] xuân hoa trái yêu [Am] đời 
Tôi ví áo [Dm] em là sương vời [F] vợi trong gió giận [C] hờn 
Tôi ví dáng [Am] em là tranh liễu [F] rũ bên hồ trăng [E7] soi
Tôi ví da [Am] em trắng như ngọc [E7] lan thân gởi trên [Am] ngàn 
Tôi ví tay em như tay nàng [E7] tiên đôi tám ngoan [Am] hiền 
Tôi ví tóc [Dm] em là mây thần [F] thoại rơi xuống cuộc [C] đời
Tôi ví mắt [Am] em là ngôi sao [E7] sáng trên trời hiếm [Am] hoi
Phải chăng môi thắm là riêng mùa [Dm] hạ 
Tình yêu tôi [Am] cháy như tro tàn [Dm] tạ 
Tôi gọi em [B7] là vạt nắng kiêu [E7] sa
* Phải chăng đôi [Am] mắt là khung cửa [Dm] sổ 
Để tôi trong [Am] gió trái tim nồng [Dm] nàn
Tôi gọi [E7] em là một [Am] trái tim ngoan 
Tôi ví da [Am] em trắng như ngọc [E7] lan trân gởi trên [Am] ngàn 
Tôi ví tay em như tay nàng [E7] tiên đôi tám ngoan [Am] hiền 
Tôi ví tóc [Dm] em là mây thần [F] thoại rơi xuống cuộc [C] đời
Tôi ví mắt [Am] em là ngôi sao [E7] sáng trên trời hiếm [Am] hoi
Nguyên Khang tăng ½ tone khi hát đoạn ( * ) để kết bài
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trái tim ngoan

Anh Bằng
Tôi ví môi [Am] em như một vầng [E7] dương le lói chân [Am] trời
Tôi ví vai em như môi mùa [E7] xuân hoa trái yêu [Am] đời 
Tôi ví áo [Dm] em là sương vời [F] vợi trong gió giận [C] hờn 
Tôi ví dáng [Am] em là tranh liễu [F] rũ bên hồ trăng [E7] soi
Tôi ví da [Am] em trắng như ngọc [E7] lan thân gởi trên [Am] ngàn 
Tôi ví tay em như tay nàng [E7] tiên đôi tám ngoan [Am] hiền 
Tôi ví tóc [Dm] em là mây thần [F] thoại rơi xuống cuộc [C] đời
Tôi ví mắt [Am] em là ngôi sao [E7] sáng trên trời hiếm [Am] hoi
Phải chăng môi thắm là riêng mùa [Dm] hạ 
Tình yêu tôi [Am] cháy như tro tàn [Dm] tạ 
Tôi gọi em [B7] là vạt nắng kiêu [E7] sa
* Phải chăng đôi [Am] mắt là khung cửa [Dm] sổ 
Để tôi trong [Am] gió trái tim nồng [Dm] nàn
Tôi gọi [E7] em là một [Am] trái tim ngoan 
Tôi ví da [Am] em trắng như ngọc [E7] lan trân gởi trên [Am] ngàn 
Tôi ví tay em như tay nàng [E7] tiên đôi tám ngoan [Am] hiền 
Tôi ví tóc [Dm] em là mây thần [F] thoại rơi xuống cuộc [C] đời
Tôi ví mắt [Am] em là ngôi sao [E7] sáng trên trời hiếm [Am] hoi
Nguyên Khang tăng ½ tone khi hát đoạn ( * ) để kết bài

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com