1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trái tim nhiều ngăn

Cuộn trang

[Am] [Em] [C] [G] x2 [G] Hãy cho tôi một ngăn, một [Bm] ngăn nhỏ Trong một [Am] ngàn triệu [D] ngăn trái tim [G] em [G] Hãy cho tôi tình yêu, tình [Bm] yêu nhỏ Tôi xin [D] làm lá cỏ cánh [G] rừng em. [G] [F] [C] [G] Một [Bm] ngàn người yêu em trong đó có tôi Còn [Am] mười người yêu em trong đó còn tôi Còn [Bm] hai người yêu em Người kia rồi sẽ ra [Em] đi Tôi thì ở lại. [G] [F] [C] [G] [G] Hãy cho tôi một ngăn tình [Bm] yêu nhỏ Yêu như [Am] là lá [D] cỏ xót lòng [G] em [F] [C] [G]

Video hướng dẫn