1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trái tim tôi là bến

thơ Bắc Phong - nhạc Phan Văn Hưng
Nguồn: saigonocean.com