highlight chords
[C] Nam mô bổn sư Thích ca [G7] Mâu ni [C] Phật
Nam mô bổn [G] sư Thích ca [G7] Mâu ni [C] Phật
[C] Trầm hương đốt xông ngát mười phương [G7]
Nguyện nguyện [C] kính đức nghiêm [G7] tư vô [C] lường
Cầu cầu xin chứng tâm [F] thành chúng [C] con [G7]
Vần vần [C] khói kết mây [G7] lành cúng [C] dường
Đạo nhiệm [G] màu đã lan [G7] truyền nơi cùng [C] nơi
Nhờ chân [F] lý chúng sanh [G7] đều thoát luân [C] hồi
Đồng quy [C] kính quỳ dưới đài [G] sen
Dâng hoa thơm tinh [C] khiết màu [G7] thắm tươi [C] cành
Đài quang minh xem huy [F] hoàng trang [C] nghiêm
Ơn mười phương điều [G] ngự hào [G7] quang an [C] lành
Nhiên [G] đạo uyển chuyển soi khắp [C] cung quần sánh [G7] 
Phật đạo [C] đồng cùng nhau tu tinh [G7] tấn mau viên [C] thành
[C] Nam mô bổn sư Thích ca [G7] Mâu ni [C] Phật
Nam mô bổn [G] sư Thích ca [G7] Mâu ni [C] Phật
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trầm hương đốt

Trường Khánh
[C] Nam mô bổn sư Thích ca [G7] Mâu ni [C] Phật
Nam mô bổn [G] sư Thích ca [G7] Mâu ni [C] Phật
[C] Trầm hương đốt xông ngát mười phương [G7]
Nguyện nguyện [C] kính đức nghiêm [G7] tư vô [C] lường
Cầu cầu xin chứng tâm [F] thành chúng [C] con [G7]
Vần vần [C] khói kết mây [G7] lành cúng [C] dường
Đạo nhiệm [G] màu đã lan [G7] truyền nơi cùng [C] nơi
Nhờ chân [F] lý chúng sanh [G7] đều thoát luân [C] hồi
Đồng quy [C] kính quỳ dưới đài [G] sen
Dâng hoa thơm tinh [C] khiết màu [G7] thắm tươi [C] cành
Đài quang minh xem huy [F] hoàng trang [C] nghiêm
Ơn mười phương điều [G] ngự hào [G7] quang an [C] lành
Nhiên [G] đạo uyển chuyển soi khắp [C] cung quần sánh [G7] 
Phật đạo [C] đồng cùng nhau tu tinh [G7] tấn mau viên [C] thành
[C] Nam mô bổn sư Thích ca [G7] Mâu ni [C] Phật
Nam mô bổn [G] sư Thích ca [G7] Mâu ni [C] Phật

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com