1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trăm năm bến cũ

Cuộn trang

[D] Nhớ đêm trăng [Bm] nào chúng mình chia [D] tay [Bm] Thấp thoáng kinh [G] đô bóng hoa đèn [A7] gầy [Bm] Giọt [G] sầu nặng trĩu trên [D] vai Hẹn [F#m] hò tìm về tương [G] lai Dẫu [Em] cho ngày chiến chinh [A7] dài Đã bao thu [Bm] rồi ta chẳng gặp [D] ta [Bm] Vang tiếng ca [G] cầm giữa đêm trăng [A7][Bm] Cuộc [G] đời còn nhiều phong [F#m] ba Thì [Bm] mình còn nhiều cách [G] xa Xin [A7] đừng nhắc chuyện ngày [D] qua Nước [Bm] non còn [G] đây tình yêu non nước chưa [Em] đầy Thì đừng [A7] mơ chi phút xum [D] vầy Để người [A7] đi theo năm tháng [D] dài Một [A7] lần chiến chinh quê [Bm] hương khắp chốn [A7] điêu linh Người đợi người giữa lúc xuân [D] xanh Nhớ ai trăng [Bm] về bến cũ chiều [D] nay [Bm] Sông nước Hương [G] Giang trở giấc lạnh [A7] đầy [Bm][G] đời còn nhiều chông [F#m] gai Mà [Bm] lòng người còn thương [G] ai Nên [A7] còn mong đợi từ [D] đây

Video hướng dẫn