1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trầm tư

Cuộn trang

1. Có điều muốn [Am] quên, mà đâu [C] dễ quên đi được [Dm] nào [G] Có điều muốn [C] nhớ, lại [F] thường chẳng nhớ được dài [E7] lâu [A7] Điều muộn phiền muốn [Dm] xóa, mà sao chẳng xóa [G] nhòa! Niềm [F] vui muốn mãi đong thật [C] đầy, lại [E7] cứ vơi đi qua từng [Am] ngày. ĐK: Cuộc đời dù [Am] là nghịch lý thường [C] xuyên giữa quên và [E7] nhớ nhớ Cuộc đời dù [G] là gặp gỡ triền [F] miên giữa [E7] nhớ và [Am] quên quên Ngày từng [Dm] ngày tích góp niềm [G] vui thêm Rồi muộn [C] phiền sẽ quên, nhịp [Em] sống sẽ vươn lên bình [Am] yên. 2. Những điều trái [Am] ngang, chẳng [C] ai muốn lang thang lại [Dm] gần [G] Nhưng càng né [C] tránh, lại [F] càng bị vướng quàng vào [E7] chân [A7] Điều lành tựa lúa [Dm] tốt, dù chăm vẫn khó [G] mọc Còn [F] bao nết xấu như cỏ [C] dại, chẳng [E7] chút vun chăm nhưng mọc [Am] hoài. 3. Có nhiều đắng [Am] cay, chỉ đưa [C] tới tương lai mịt [Dm][G] Có nhiều cay [C] đắng, lại [F] mở được lối vào thành [E7] công [A7] Đời đẹp nhờ lẽ [Dm] sống, vượt lên những thất [G] vọng Bình [F] minh đến lúc đêm lụi [C] tàn, và [E7] nắng lên khi mưa tạnh [Am] dần.

Video hướng dẫn