1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tràng Chuỗi, Lời cầu bình an

Phạm Vĩnh Sơn
Nguồn: thanhcavietnam.net