Trắng đêm đợi chờ

≣≣
1. Nửa đêm thức [Am] giấc nghe lòng xao [E7] xuyến nhớ thương một [Am] người
Nhiều khi quên [Am] đi cho tình nhân [Em] thế không [G] vấn vương [C] chi [Am]
Đời mình từ [E7] khi đã nghe lỡ lầm thì dừng đôi [Am] chân
[A7] Nửa đêm giá [Dm] lạnh tìm [G] ấm chăn [C] đơn
Chim trời ngưng [C] cánh ghé về tổ [E7] ấm
2. Người đi đêm [Am] tối mây sầu giăng [E7] lối héo hon nụ [Am] cười
Cùng thời gian [Am] đi chân mòn thiên [Em] lý quên [G] lối đưa [C] về [Am]
Người bạn bên [E7] ấy có nghe tiếng lòng người bạn bên [Am] nầy
[A7] Có nghe tiếng [Dm] cười rộn [G] rã trên [C] môi
Đôi vòng tay [E7] ấm đón anh vào [Am] đời
ĐK
[F] Có cung [C] đàn nào còn mãi dư [E7] âm
[Am] buồn nào bằng [A7] đôi mắt [Dm] em
Đợi [Dm] chờ từ mùa thu năm [F] xưa
Một [E7] người miệt mài kiếp nắng gió
Đêm đêm vẫn ngước ngắm sao trời mà luyến nhớ
Anh ơi anh [F] ơi, quê ta yên [G] vui
Tìm về sưởi [E7] ấm mái tranh chiều cho có [Am] đôi
3. Về đây anh [Am] nhé nơi miền Nam [E7] với mối duyên mặn [Am] nồng
Đường không xa [Am] lắm qua một dòng [Em] sông là [G] đến đầu [C] làng. [Am]
Nhịp cầu giăng [E7] ngang có con bướm vàng mặn mà đưa [Am] sang
[A7] Có đôi mắt [Dm] đẹp ngời [G] ánh hân [C] hoan
U buồn năm [E7] tháng chìm vào không [Am] gian
Danh sách hợp âm (Click để tắt)