1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trắng đêm

Cuộn trang

1. [Em] Buồn con nước [G] xoáy [Am] buồn đấu ra [B7] khơi [Em] Buồn như đêm [F#7] ấy mưa rớt bên [B7] đời 2. [Em] Buồn anh bối [G] rối [Am] buồn lối đi [B7] hoang [Em] Buồn em bên [B7] gối mãnh đời [Em] ly tan ĐK :[G] Ta yêu nhau cho đời thêm hương [Am] nắng Ta bên [Bm] nhau chia ngọt cay với [C] đắng Ta xa [Am] nhau cho ngàn đêm trống [G] vắng Ta quên [F#7] nhau anh hỡi [B7] sao đành 3. [Em] Buồn đọng trên [G] mắt [Am] buồn rớt qua [B7] tay [Em] Buồn sâu canh [B7] vắng buồn trắng đêm [Em] dài

Video hướng dẫn