1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trăng khát

Cuộn trang

[Em] Vầng trăng em [B7] ấp buộc làn tóc [Em] mây [B7] Hồn thu se [Em] buốt lặng say hương [Em7] nồng [B7] Mắt người rộng mãi như một dòng [Em] sông [B7] Bơi chèo lặng lẽ sâu rộng mắt [Em] em. [Em] Hát một giấc [Am] mơ xưa [EM] Hát một cánh [D] hoa trôi Lãng [B7] du kiếp [Em] người [Em] Em đẹp như vầng trăng [A] Vầng trăng gọi [Em] thu [A] vầng trăng [Em7] khát [Em] Em đẹp như dòng sông [A] Dòng sông chờ [Em] mong [A] dòng sông [Em7] hát Gọi [B7] anh, đợi [Em] anh

Video hướng dẫn