1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tràng mân côi

Cuộn trang

[Am][Dm][G][C]-[Dm][B7][E7] [Am][Dm][G][C]-[Dm][E7][Am][E7] 1. Trời [Am] không chiều lòng [C] người lạc [F] vấp mẹ đỡ [G] con Mân Côi cỗ tràng [C] hạt ơn cao nghĩa [B7] trọng con khắc [E7] ghi 2. Thuyền [Am] con chèo ngược [C] dòng trùng [F] dương dậy sóng [G] xô Gian truân con đắm [C] chìm đưa tay sẵn [B7] sàng [E7] mẹ cứu con [Am] hèn ĐK: [Am] Mẹ như mật ngọt [A] hương bay ngạt [Dm] ngào Rừng [F] La Vang con ẩn [G] trốn nương [C] thân [E7] Mùa [Am] Vui, mùa Mừng, kinh Thương, sự [Dm] Sáng Khấn [Am] xin [Em] Mẹ ủi [F] an [E7] quan [Am] phòng [E7] 3. Giờ [Am] con nguyện một [C] lòng lần [F] chuỗi hạt mân [G] côi Như dâng lên ngàn [C] lời hân hoan chúc [B7] tụng mẹ trên [E7] trời 4. Cầu [Am] mong mẹ nhậm lời thành [F] kính đoàn con [G] dâng Không quên những chặng [C] đường Thánh Giá Chúa [B7] Mẹ [E7] vì thương con đi [Am] qua.

Video hướng dẫn