1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trăng mờ bên suối

Lê Mộng Nguyên
Trăng mờ bên suối
Nguồn: hopamviet.com