1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trăng mờ bên suối

Cuộn trang

Người hẹn cùng [B7] ta đến bên bờ [Em] suối [Am] Rừng chiều mờ [Em] sương ánh trăng mờ [C] chiếu Một đêm thiết [D] tha rồi đây xa [G] cách Rồi đây hai [B7] ngả biết tới phương [Em] nào Mịt mùng ngàn [B7] thâu suối mơ trầm [Em] lắng [Am] Lòng buồn từ [D] ly nhớ nhung chiều [C] vắng Người ơi nhớ [D] khúc nhạc lòng đêm [G] ấy Ngàn đời vang [B7] nhắc bên suối trăng [Em][C] Suối [D] mơ lời hẹn [Am] ước ven bờ suối [G] xưa [Em] Nhớ [Am] chăng người phương [B7] xa trong khói điêu [Em] tàn [C] Suối [D] ơi vờn theo [Am] bóng trăng vàng [G] ngày xanh Nào những lúc trên thuyền [C] say sưa Nhìn [D] trăng vừa [B7] lên, ai [Em] hay chia [Am] lìa Sương [G] khói biên [D] thùy hiu hắt người [C] đi xa [B7] trường [Em] sa Một ngày xa [B7] nhau xóa bao hình [Em] bóng [Am] Trời bày chia ly [Em] chi cho [C] lòng héo Giờ đây cách [D] xa người quên hay [G] nhớ Ngày xưa còn [B7] đó trăng nước mong [Em] chờ

Video hướng dẫn