1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trăng Phố

Cuộn trang

Intro [Bm][A][E] [Bm][A][E] [Bm]Có thấy [A]trăng không em trăng đang rơi [E]xuống kìa. Phố [Bm]vẫn thế [A]trăng không vui [E]đó thôi, Nỗi [Bm]nhớ đang [A]vờ quanh tên da anh [E]giá lạnh, [Bm]Tình [A]yêu [E]vẫn thế. [Bm]Phố xá chân chên [A]chân riêng anh đang [E]rất buồn, Vẫn [Bm]có đấy [A]như sao đang [E]mất nhau, [Bm]Muốn nối thêm [A]dài tay anh ôm em [E]rất chặt, Đừng xa [Bm]cách [A] [E]nữa - Có Khi em là em [Bm]có khi em [D]thành đêm, Để anh trong bức màn [A]đợi chờ và câm [G]lặng, Có khi không còn [Bm]đông, có khi ta [D]lạc nhau, Mà không ai muốn tìm [A]đường về chỉ xa nhau [G]thêm, Chỉ [Bm]xa nhau [F#m]thêm, Có Khi tan vì vô [Bm]tình.

Video hướng dẫn