highlight chords
Intro
[Bm][A][E]
[Bm][A][E]
[Bm]Có thấy [A]trăng không em trăng đang rơi [E]xuống kìa.
Phố [Bm]vẫn thế [A]trăng không vui [E]đó thôi,
Nỗi [Bm]nhớ đang [A]vờ quanh tên da anh [E]giá lạnh,
[Bm]Tình [A]yêu [E]vẫn thế.
[Bm]Phố xá chân chên [A]chân riêng anh đang [E]rất buồn,
Vẫn [Bm]có đấy [A]như sao đang [E]mất nhau,
[Bm]Muốn nối thêm [A]dài tay anh ôm em [E]rất chặt,
Đừng xa [Bm]cách [A] [E]nữa -
Có Khi em là em [Bm]có khi em [D]thành đêm,
Để anh trong bức màn [A]đợi chờ và câm [G]lặng,
Có khi không còn [Bm]đông, có khi ta [D]lạc nhau,
Mà không ai muốn tìm [A]đường về chỉ xa nhau [G]thêm,
Chỉ [Bm]xa nhau [F#m]thêm,
Có Khi tan vì vô [Bm]tình.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trăng Phố

Tuấn Hưng
Intro
[Bm][A][E]
[Bm][A][E]
[Bm]Có thấy [A]trăng không em trăng đang rơi [E]xuống kìa.
Phố [Bm]vẫn thế [A]trăng không vui [E]đó thôi,
Nỗi [Bm]nhớ đang [A]vờ quanh tên da anh [E]giá lạnh,
[Bm]Tình [A]yêu [E]vẫn thế.
[Bm]Phố xá chân chên [A]chân riêng anh đang [E]rất buồn,
Vẫn [Bm]có đấy [A]như sao đang [E]mất nhau,
[Bm]Muốn nối thêm [A]dài tay anh ôm em [E]rất chặt,
Đừng xa [Bm]cách [A] [E]nữa -
Có Khi em là em [Bm]có khi em [D]thành đêm,
Để anh trong bức màn [A]đợi chờ và câm [G]lặng,
Có khi không còn [Bm]đông, có khi ta [D]lạc nhau,
Mà không ai muốn tìm [A]đường về chỉ xa nhau [G]thêm,
Chỉ [Bm]xa nhau [F#m]thêm,
Có Khi tan vì vô [Bm]tình.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com