1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trăng sáng trong làng

Cuộn trang

1. Đêm [G] nay, trăng sáng soi làng tôi Một vài cô thôn [C] nữ, xay lúa lo ngày [G] mai Cười [D] vui theo [D7] ánh trăng huyền [G] lan Đưa câu hò tình [Em] tứ, lúa [Am] thoáng bao mùi [D] hương [D7] Bên [G] hàng dậu thưa, một đoàn trai tráng Cùng [D] nhau ca [D7] vang câu tình [G] quê. ĐK: [G] Trăng [Bm] lên [C] cao [D] dần [G] trên hàng tre thắm, [D] soi sáng làng [G] tôi [B7] Gió [Em] đưa [D] êm [C] đềm [Am] Mơn hồ sen [D] trắng, [D7] rung mấy hàng [G] cau. 2. Đêm [G] nay trăng sáng soi triền miên Một chiều vương lưu [C] luyến, hương thoáng bay ngàn [G] phương Làn [D] trăng soi [D7] sáng trên dòng [G] sông Trên ven đồi mờ [Em] thắm, chiếu [Am] khắp lên trần [D] gian [D7] Bên [G] bờ ruộng quê, đượm nồng hương lúa Chiều [D] nay trăng [D7] lên trên đồng [G] xanh.

Video hướng dẫn