1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trăng sáng vườn chè

Cuộn trang

Sáng [Dm] trăng sáng cả vườn chè Một gian nhà [Gm] nhỏ đi về có [Dm] nhau Vì [Bb] tằm tôi phải chạy [Gm] dâu Vì [C] chồng tôi phải qua cầu đắng [F] cay Chồng [Bb] tôi thi đỗ khoa [Am] này Bõ công kinh sử từ ngày lấy [Dm] tôi Kẻo [Gm] không thì chúng bạn [Bb] cười Rằng tôi nhan [C] sắc cho người say [F] sưa Tôi [Am] hằng khuyên sớm khuyên trưa Anh chưa thi [A7] đỗ thì chưa động [Dm] phòng ĐK: Một [D] quan là sáu trăm đồng Chắt chiu tháng [Bm] tháng cho chồng (mà) đi [Em] thi Chồng tôi cỡi ngựa vinh quy Hai bên có [A] lính hầu đi dẹp [D] đường Tôi [F#m] ra đón tận gốc [Bm] bàng [G] Chồng tôi xuống [A7] ngựa cả làng ra [D] xem * Đêm [G] nay mới thật là [Em] đêm Ai đem trăng [A7] tưới lên trên vườn [D] chè

Video hướng dẫn