highlight chords
[Em] Từ vườn Lâm Tỳ [C] Ni đấng Thế [D] Tôn đản [Em] sanh. 
[Bm] Đóa Vô Ưu tươi [Em] nở ngát hương [C] thơm mười [Em] phương. 
Thành Ca Tỳ Là đây, [D] gió reo vui [G] trời bừng sáng
Người người hân [Am] hoan loan tin vui, Tất Đạt Đa thái tử ra [Em] đời

[C] Ánh sáng Như [G] Lai
[Em] Diệt tham sân [Am] si [Bm] sáng soi đạo [Em] vàng
[C] Nam Mô [Em] Bổn Sư [C] Thích Ca Mâu Ni [G] Phật. 
[Am] Nam Mô Bổn Sư [Bm] chúng con xin lạy [Em] Người

[Em] Đạo vàng hương Từ [C] Bi, đem đến [D] cho mọi [Em] người
[Bm] Xóa tan đi ưu [Em] phiền sống vui [C] trong Lục [Em] Hòa. 
Lòng con nguyện tinh tấn, [D] quyết đi theo [G] đường chân lý 
Dù gặp [Am] bao nguy nan oan khiên
Vững lòng [Bm] tin dưới bóng Cha [Em] lành 

[C] Tiếng chuông ngân [G] vang
[Em] thành tâm chúng [Am] con [Bm] cúi xin lạy [Em] Người. 
[C] Nam Mô [Em] Bổn Sư [C] Thích Ca Mâu Ni [G] Phật. 
[Am] Nam Mô Bổn Sư [Bm] chúng con xin quỳ [Em] kính
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trăng tròn tháng tư

Chúc Linh
[Em] Từ vườn Lâm Tỳ [C] Ni đấng Thế [D] Tôn đản [Em] sanh. 
[Bm] Đóa Vô Ưu tươi [Em] nở ngát hương [C] thơm mười [Em] phương. 
Thành Ca Tỳ Là đây, [D] gió reo vui [G] trời bừng sáng
Người người hân [Am] hoan loan tin vui, Tất Đạt Đa thái tử ra [Em] đời

[C] Ánh sáng Như [G] Lai
[Em] Diệt tham sân [Am] si [Bm] sáng soi đạo [Em] vàng
[C] Nam Mô [Em] Bổn Sư [C] Thích Ca Mâu Ni [G] Phật. 
[Am] Nam Mô Bổn Sư [Bm] chúng con xin lạy [Em] Người

[Em] Đạo vàng hương Từ [C] Bi, đem đến [D] cho mọi [Em] người
[Bm] Xóa tan đi ưu [Em] phiền sống vui [C] trong Lục [Em] Hòa. 
Lòng con nguyện tinh tấn, [D] quyết đi theo [G] đường chân lý 
Dù gặp [Am] bao nguy nan oan khiên
Vững lòng [Bm] tin dưới bóng Cha [Em] lành 

[C] Tiếng chuông ngân [G] vang
[Em] thành tâm chúng [Am] con [Bm] cúi xin lạy [Em] Người. 
[C] Nam Mô [Em] Bổn Sư [C] Thích Ca Mâu Ni [G] Phật. 
[Am] Nam Mô Bổn Sư [Bm] chúng con xin quỳ [Em] kính

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn