1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trăng tròn tháng tư

Cuộn trang

[Em] Từ vườn Lâm Tỳ [C] Ni đấng Thế [D] Tôn đản [Em] sanh. [Bm] Đóa Vô Ưu tươi [Em] nở ngát hương [C] thơm mười [Em] phương. Thành Ca Tỳ Là đây, [D] gió reo vui [G] trời bừng sáng Người người hân [Am] hoan loan tin vui, Tất Đạt Đa thái tử ra [Em] đời [C] Ánh sáng Như [G] Lai [Em] Diệt tham sân [Am] si [Bm] sáng soi đạo [Em] vàng [C] Nam Mô [Em] Bổn Sư [C] Thích Ca Mâu Ni [G] Phật. [Am] Nam Mô Bổn Sư [Bm] chúng con xin lạy [Em] Người [Em] Đạo vàng hương Từ [C] Bi, đem đến [D] cho mọi [Em] người [Bm] Xóa tan đi ưu [Em] phiền sống vui [C] trong Lục [Em] Hòa. Lòng con nguyện tinh tấn, [D] quyết đi theo [G] đường chân lý Dù gặp [Am] bao nguy nan oan khiên Vững lòng [Bm] tin dưới bóng Cha [Em] lành [C] Tiếng chuông ngân [G] vang [Em] thành tâm chúng [Am] con [Bm] cúi xin lạy [Em] Người. [C] Nam Mô [Em] Bổn Sư [C] Thích Ca Mâu Ni [G] Phật. [Am] Nam Mô Bổn Sư [Bm] chúng con xin quỳ [Em] kính

Video hướng dẫn