1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trầu cau nên duyên

Lm. Từ Duyên
Nguồn: thanhcavietnam.net