highlight chords
				              [F#m]         [A]   
Em thường qua ngõ nhà tôi, 
           [C#m]        [F#m]  
Nghiêng nghiêng dáng nhỏ với đôi thúng trầu 
  [A]        [F#m]  
Chợ làng xa tận đâu đâu, 
      [E7]        [A]   
Hằn sâu dấu cát, in từng dấu chân 
  [F#m]       [E]    
Ngõ về tôi ướm lời thăm, 
       [E7]          [A]   
Trầu xanh dăm miếng có còn nhường anh? 
  [F#m]        [C#m]   
Em cười duyên đến là duyên, 
        [C#m7]       [F#m]  
Bảo tôi: "Trầu hết, em quên để dành" 
 

[E]         [Bm]   
Mưa hay nắng bao năm, 
    [E7]         [A]   
Thương em luôn thắm trầu xanh 
  [Bm]          [F#m]  
Hoa cau rơi trắng ngoài sân, 
   [E]    [A]         [C#m]  [A] 
Tình tôi vẫn mơ chuyện cau với trầu 
  [D]          
Thế mà một dạo tôi đi, 
      [E7]         [A]  
Lời thương lời nhớ chưa gì đã xa 
   [B]          [C#m7] 
Chiều nay trời nổi phong ba 
                 [F#m]   
Về ngang qua ngõ gọi thầm: "Trầu ơi"... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trầu ơi - Quang Linh

				              [F#m]         [A]   
Em thường qua ngõ nhà tôi, 
           [C#m]        [F#m]  
Nghiêng nghiêng dáng nhỏ với đôi thúng trầu 
  [A]        [F#m]  
Chợ làng xa tận đâu đâu, 
      [E7]        [A]   
Hằn sâu dấu cát, in từng dấu chân 
  [F#m]       [E]    
Ngõ về tôi ướm lời thăm, 
       [E7]          [A]   
Trầu xanh dăm miếng có còn nhường anh? 
  [F#m]        [C#m]   
Em cười duyên đến là duyên, 
        [C#m7]       [F#m]  
Bảo tôi: "Trầu hết, em quên để dành" 
 

[E]         [Bm]   
Mưa hay nắng bao năm, 
    [E7]         [A]   
Thương em luôn thắm trầu xanh 
  [Bm]          [F#m]  
Hoa cau rơi trắng ngoài sân, 
   [E]    [A]         [C#m]  [A] 
Tình tôi vẫn mơ chuyện cau với trầu 
  [D]          
Thế mà một dạo tôi đi, 
      [E7]         [A]  
Lời thương lời nhớ chưa gì đã xa 
   [B]          [C#m7] 
Chiều nay trời nổi phong ba 
                 [F#m]   
Về ngang qua ngõ gọi thầm: "Trầu ơi"... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com