1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trầu ơi - Quang Linh

Cuộn trang

[F#m] [A] Em thường qua ngõ nhà tôi, [C#m] [F#m] Nghiêng nghiêng dáng nhỏ với đôi thúng trầu [A] [F#m] Chợ làng xa tận đâu đâu, [E7] [A] Hằn sâu dấu cát, in từng dấu chân [F#m] [E] Ngõ về tôi ướm lời thăm, [E7] [A] Trầu xanh dăm miếng có còn nhường anh? [F#m] [C#m] Em cười duyên đến là duyên, [C#m7] [F#m] Bảo tôi: "Trầu hết, em quên để dành" [E] [Bm] Mưa hay nắng bao năm, [E7] [A] Thương em luôn thắm trầu xanh [Bm] [F#m] Hoa cau rơi trắng ngoài sân, [E] [A] [C#m] [A] Tình tôi vẫn mơ chuyện cau với trầu [D] Thế mà một dạo tôi đi, [E7] [A] Lời thương lời nhớ chưa gì đã xa [B] [C#m7] Chiều nay trời nổi phong ba [F#m] Về ngang qua ngõ gọi thầm: "Trầu ơi"...

Video hướng dẫn