1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trầu ơi

Cuộn trang

Em [Em] thường qua ngõ nhà [G] tôi Nghiêng nghiêng dáng [B7] nhỏ với đôi thúng [Em] trầu Chợ [D] làng xa tận đâu [G] đâu Hằn sâu dấu [Am] cát, in từng dấu [B7] chân. Ngõ [Em] về tôi ướm lời [Am] thăm Trầu xanh dăm [D] miếng có còn nhường [G] anh Em [B7] cười duyên đến là [D] duyên Bảo tôi trầu [B7] hết, em quên để [Em] dành. ĐK: [D] Mưa hay nắng bao [Am] năm Thương [D] em luôn thắm trầu [Em] xanh Hoa [Am] cau rơi trắng ngoài [C] sân, Tình [D] tôi vẫn [C] mơ chuyện cau với [B7] trầu Thế [G] mà một dạo tôi [Am] đi Lời thương lời [Bm] nhớ chưa gì đã [Em] xa Chiều [Am] nay trời nổi phong ba Về ngang qua [B7] ngõ gọi thầm trầu [Em] ơi.

Video hướng dẫn