highlight chords
Em [Em] thường qua ngõ nhà [G] tôi
Nghiêng nghiêng dáng [B7] nhỏ với đôi thúng [Em] trầu
Chợ [D] làng xa tận đâu [G] đâu
Hằn sâu dấu [Am] cát, in từng dấu [B7] chân.
Ngõ [Em] về tôi ướm lời [Am] thăm
Trầu xanh dăm [D] miếng có còn nhường [G] anh
Em [B7] cười duyên đến là [D] duyên
Bảo tôi trầu [B7] hết, em quên để [Em] dành.
ĐK:
[D] Mưa hay nắng bao [Am] năm
Thương [D] em luôn thắm trầu [Em] xanh
Hoa [Am] cau rơi trắng ngoài [C] sân,
Tình [D] tôi vẫn [C] mơ chuyện cau với [B7] trầu
Thế [G] mà một dạo tôi [Am] đi
Lời thương lời [Bm] nhớ chưa gì đã [Em] xa
Chiều [Am] nay trời nổi phong ba
Về ngang qua [B7] ngõ gọi thầm trầu [Em] ơi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trầu ơi

Thế Hiển
Em [Em] thường qua ngõ nhà [G] tôi
Nghiêng nghiêng dáng [B7] nhỏ với đôi thúng [Em] trầu
Chợ [D] làng xa tận đâu [G] đâu
Hằn sâu dấu [Am] cát, in từng dấu [B7] chân.
Ngõ [Em] về tôi ướm lời [Am] thăm
Trầu xanh dăm [D] miếng có còn nhường [G] anh
Em [B7] cười duyên đến là [D] duyên
Bảo tôi trầu [B7] hết, em quên để [Em] dành.
ĐK:
[D] Mưa hay nắng bao [Am] năm
Thương [D] em luôn thắm trầu [Em] xanh
Hoa [Am] cau rơi trắng ngoài [C] sân,
Tình [D] tôi vẫn [C] mơ chuyện cau với [B7] trầu
Thế [G] mà một dạo tôi [Am] đi
Lời thương lời [Bm] nhớ chưa gì đã [Em] xa
Chiều [Am] nay trời nổi phong ba
Về ngang qua [B7] ngõ gọi thầm trầu [Em] ơi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com