1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trẩy hội xuân

Cuộn trang

[G] đồng tiền tủm [Em] tỉm Mắt [G] bồ câu long [Em] lanh Nón quai thao tròng [Bm] trành Áo [D] dài the tha [Em] thướt Kìa là chị [Am] hai đi trẩy [Bm] hội Kìa là anh [Am] ba đi trẩy [Bm] hội Tưng [D] bừng làng trên xóm [Bm] dưới Xôn xao một ngày [Em] xuân Trống đã [G] giục bên sân [Bm] đình Dòng [G] người hối hả ngược [Em] xuôi Câu hát xưa gợi xuân [Bm] tình Miến [D] trầu đượm duyên [Em] ai Kìa là anh [Am] hai đi trẩy [Bm] hội Kìa là chị [Am] ba đi trẩy [Bm] hội Thắt bao [D] hồng dải lụa mềm yếm [Bm] thắm Mang nắng về hội [Em] xuân Hừ hư [Em] hư, hứ hừ [Bm] hư Hừ hư [Am] hư hứ hư[ Em] hừ Nét dịu [D] dàng, chị ba duyên [Bm] dáng Cho lòng [Am] ai yêu vụng nhớ [Em] thầm Tình [D] quen trong một khắc Nghĩa [Bm] để dài trăm [Em] năm

Video hướng dẫn