1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trẻ Trâu

Cuộn trang

Yeah...Ok.... Phúc Bồ...Sơn Tùng M-TP Listen Hồi bé tôi là con nghé [C]rất thích ca câu be be[G] Chạy vui chơi lung tung[Am], nghịch từng trò [F]đùa ùa vào đàn chim[G] Rồi [C]lớn hơn vẫn là nghé nhưng máu [G]hơn tôi to hơn Hiểu biết gần hết thế [Am]giới tôi có tên New [G]Name.... [C]Trẻ trâu trẻ trâu lượn cùng [G]diều hâu Trẻ trâu là phải [Am]thật khá Trẻ trâu là phải [F]đập phá chứng minh ta là người [G]lớn [C]Trẻ trâu trẻ trâu là phải [G]thật gấu Trẻ trâu là phải [Am]đầu gấu Trẻ trâu tật chẳng [F]xấu..trẻ trâu cùng nhau hát [G]vang!!! [C]Be Bè Be Bè Be Bè Oh... [G]Be Bè Be Bè Be Bè Oh... [Am]Be Bè Be Bè Be Bè Oh... [F]Be Be Be Be [G]Bè... One Two Three ...Let's go!! [C]Trẻ trâu trẻ trâu lượn cùng [G]diều hâu Trẻ trâu là phải [Am]thật khá Trẻ trâu là phải [F]đập phá chứng minh ta là người [G]lớn [C]Trẻ trâu trẻ trâu là phải [G]thật... Trẻ trâu là phải [Am]đầu gấu Trẻ trâu tật chẳng [F]xấu..trẻ trâu cùng nhau hát [G]vang!!! One Two Three Four..... [G]TRẺ [C]TRÂU!

Video hướng dẫn