highlight chords
Yeah...Ok....
Phúc Bồ...Sơn Tùng M-TP
Listen
Hồi bé tôi là con nghé [C]rất thích ca câu be be[G]
Chạy vui chơi lung tung[Am], nghịch từng trò [F]đùa ùa vào đàn chim[G]
Rồi [C]lớn hơn vẫn là nghé nhưng máu [G]hơn tôi to hơn
Hiểu biết gần hết thế [Am]giới tôi có tên New [G]Name....
[C]Trẻ trâu trẻ trâu lượn cùng [G]diều hâu
Trẻ trâu là phải [Am]thật khá
Trẻ trâu là phải [F]đập phá chứng minh ta là người [G]lớn
[C]Trẻ trâu trẻ trâu là phải [G]thật gấu
Trẻ trâu là phải [Am]đầu gấu
Trẻ trâu tật chẳng [F]xấu..trẻ trâu cùng nhau hát [G]vang!!!

[C]Be Bè Be Bè Be Bè Oh...
[G]Be Bè Be Bè Be Bè Oh...
[Am]Be Bè Be Bè Be Bè Oh...
[F]Be Be Be Be [G]Bè...
One Two Three ...Let's go!!
[C]Trẻ trâu trẻ trâu lượn cùng [G]diều hâu
Trẻ trâu là phải [Am]thật khá
Trẻ trâu là phải [F]đập phá chứng minh ta là người [G]lớn
[C]Trẻ trâu trẻ trâu là phải [G]thật...
Trẻ trâu là phải [Am]đầu gấu
Trẻ trâu tật chẳng [F]xấu..trẻ trâu cùng nhau hát [G]vang!!!
One Two Three Four.....
[G]TRẺ [C]TRÂU!
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trẻ Trâu

Sơn Tùng M-TP
Yeah...Ok....
Phúc Bồ...Sơn Tùng M-TP
Listen
Hồi bé tôi là con nghé [C]rất thích ca câu be be[G]
Chạy vui chơi lung tung[Am], nghịch từng trò [F]đùa ùa vào đàn chim[G]
Rồi [C]lớn hơn vẫn là nghé nhưng máu [G]hơn tôi to hơn
Hiểu biết gần hết thế [Am]giới tôi có tên New [G]Name....
[C]Trẻ trâu trẻ trâu lượn cùng [G]diều hâu
Trẻ trâu là phải [Am]thật khá
Trẻ trâu là phải [F]đập phá chứng minh ta là người [G]lớn
[C]Trẻ trâu trẻ trâu là phải [G]thật gấu
Trẻ trâu là phải [Am]đầu gấu
Trẻ trâu tật chẳng [F]xấu..trẻ trâu cùng nhau hát [G]vang!!!

[C]Be Bè Be Bè Be Bè Oh...
[G]Be Bè Be Bè Be Bè Oh...
[Am]Be Bè Be Bè Be Bè Oh...
[F]Be Be Be Be [G]Bè...
One Two Three ...Let's go!!
[C]Trẻ trâu trẻ trâu lượn cùng [G]diều hâu
Trẻ trâu là phải [Am]thật khá
Trẻ trâu là phải [F]đập phá chứng minh ta là người [G]lớn
[C]Trẻ trâu trẻ trâu là phải [G]thật...
Trẻ trâu là phải [Am]đầu gấu
Trẻ trâu tật chẳng [F]xấu..trẻ trâu cùng nhau hát [G]vang!!!
One Two Three Four.....
[G]TRẺ [C]TRÂU!

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com