1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trên bốn vùng chiến thuật

Cuộn trang

1. Tôi thường đi đó [Am] đây Bùn [G] đen in dấu [Am] giày Lửa [C] thù no đôi [F] mắt [D] Chân nghe lạ [Am] từng khu chiến thuật Áo đường xa không [D] ấm gió phương [Am] xa Nghìn đêm vắng [E7] nhà 2. Mây mù trên núi [Am] cao Rừng [G] sương che lối [Am] vào Đồng [C] ruộng mênh mông [F] nước [D] Đêm đêm nằm [Am] đường ngăn bước thù Áo nhà binh thương [D] lính, lính thương [Am] quê [E7] Vì đời mà [Am] đi. ĐK: Gio Linh [G] đón thây [C] giặc về làm [G] phân xanh cây lá Pleimer gió mưa [C] mùa, Tây [Am] Ninh nắng nung người Mà trận địa còn loang máu [C] tươi Đồng [G] Tháp vắng bóng hồng hỏi tôi yêu [Am] ai 3. Ân tình theo gót [Am] chân Bọn [G] đi xa đánh [Am] trận Gặp [C] gỡ trong cơn [F] lốc [D] Xưng tao gọi [Am] mày thương quá gần Bốn vùng mang lưu [D] luyến bước bâng [Am] khuâng [E7] Của vạn người [Am] thân

Video hướng dẫn