Trên đầu súng

≣≣
[Em] Trên đầu súng ta đi Tổ quốc đã vươn mình
Trên lưỡi lê căm [D] hờn hờn căm như triều [G] sóng
Ôi xôn xao chiêng [C] trống hối thúc
Đã [D] giục giã khắp chốn rộn ràng
[Bm] Ôi lửa thiêng dậy bập bùng
Cao ngất trời tay vung [D] kiếm.
[Em] Trên đầu súng xâm lăng xiềng xích với bạo tàn
Trên lưỡi lê nô [D] lệ cùm gông và gục [G] ngã
Tay nâng niu cây [C] súng súng thép
Với [D] đạn đồng mới đã lên nòng
[Bm] Và những loạt đạn đồng vàng
Vun lúa trổ tràn đồng [Em] sâu.
[G] Cho quê hương ta [D] rạng ngời
[Am] Cho yêu thương cao [C] vời vợi
[B] Cho quê hương ta những [D] đoá [B] tuổi [Em] xuân.
[Em] Ðể mai đây đắp xây hoà bình
[D] Để ông cha ta còn mảnh [G] đất phủ mình
[A] Ôi quê hương ta [D] nước Việt [Em] Nam.
[Em] Từ đó vươn lên nhà máy với công trường
Những xí nghiệp ngôi [D] trường nhà thương với hầm [G] mỏ
Ôi bao la xanh [C] thắm bát ngát cánh [D] đồng vàng
Với luỹ [Bm] tre xanh và tiếng ê a đầu [D] làng
Là kinh [Bm] nguyện cầu cho người nằm [Em] xuống
Danh sách hợp âm (Click để tắt)