Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trên đầu súng

Cuộn trang

[Em] Trên đầu súng ta đi Tổ quốc đã vươn mình Trên lưỡi lê căm [D] hờn hờn căm như triều [G] sóng Ôi xôn xao chiêng [C] trống hối thúc Đã [D] giục giã khắp chốn rộn ràng [Bm] Ôi lửa thiêng dậy bập bùng Cao ngất trời tay vung [D] kiếm. [Em] Trên đầu súng xâm lăng xiềng xích với bạo tàn Trên lưỡi lê nô [D] lệ cùm gông và gục [G] ngã Tay nâng niu cây [C] súng súng thép Với [D] đạn đồng mới đã lên nòng [Bm] Và những loạt đạn đồng vàng Vun lúa trổ tràn đồng [Em] sâu. [G] Cho quê hương ta [D] rạng ngời [Am] Cho yêu thương cao [C] vời vợi [B] Cho quê hương ta những [D] đoá [B] tuổi [Em] xuân. [Em] Ðể mai đây đắp xây hoà bình [D] Để ông cha ta còn mảnh [G] đất phủ mình [A] Ôi quê hương ta [D] nước Việt [Em] Nam. [Em] Từ đó vươn lên nhà máy với công trường Những xí nghiệp ngôi [D] trường nhà thương với hầm [G] mỏ Ôi bao la xanh [C] thắm bát ngát cánh [D] đồng vàng Với luỹ [Bm] tre xanh và tiếng ê a đầu [D] làng Là kinh [Bm] nguyện cầu cho người nằm [Em] xuống